Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/368318/22092007.aspx

Hoi chung thuc bao te bao mau

Thuc bao te bao mau la mot hien tuong, trong do cac dai thuc bao o tuy xuong thuc bao cac te bao mau (hong cau, bach cau, tieu cau). Hien tuong bat thuong nay co the gap trong mot so benh cua co quan lympho - mo bao (la co quan co tham quyen mien dich trong co the) hoac cua co quan tao mau. Neu thuc bao te bao mau xay ra o muc do nang co the gay nen giam bach cau, tieu cau, thieu mau, tham chi co the giam te bao tao mau o tuy xuong.

Lay tuy xuong- mot khau cua quy trinh ghep.

Hoi chung thuc bao te bao mau ngoai hien tuong thuc bao te bao mau nhu tren, con co cac bieu hien khac nhu sot cao keo dai, gan lach to, giam te bao mau ngoai vi, suy gan, suy tuy va bat thuong trong cac xet nghiem sinh hoa nhu tang chat triglycerid va ferritin huyet thanh.

Co che mau chot gay nen cac bieu hien tren la nhung bat thuong san co cua he thong mien dich, do do khi bi cac tac dong manh (vi du nhiem virut EBV (Epstain-Barr) – mot loai virut gay ung thu vom hoac gay ung thu hach thi chuoi phan ung mien dich xay ra manh me den muc do co the khong the kiem soat duoc. Chinh phan ung qua muc cua cac te bao co tham quyen mien dich va su phong thich qua nhieu (nhu dong thac) cua cac chat phan ung trung gian tu cac bach cau ma gay ra cac bieu hien suy gan, suy tuy... va cac hau qua nang ne sau do.

Ngoai ra, con co cac loai nguyen nhan khac nhu nhiem khuan nang, di ung, ung thu... Cac nguyen nhan nay tac dong nhu mot su “cham ngoi” cho cac phan ung xay ra sau do.

Nhu vay, hoi chung thuc bao te bao tuy xay ra khi co cac nguyen nhan “cham ngoi” tren co so co the co khuyet tat o he thong mien dich.

O nuoc ta, chua co mot thong ke nao ve ty le tre mac hoi chung nay. Nhung quan sat truoc day cho thay hang nam deu co mot so benh nhi co bieu hien giam te bao mau, gan lach to, sot cao keo dai, vang da... va deu co tien luong xau. Tu thang 9/2006 den thang 3/2007, tai Benh vien Nhi Trung uong da thong ke duoc hon 10 truong hop benh nhi tu vong voi cac bieu hien sot cao keo dai, gan lach to, suy gan, suy tuy, giam te bao mau gay thieu mau, chay mau hoac nhiem khuan.

Viec chan doan nguyen nhan rat kho khan vi doi hoi phai su dung cac ky thuat hien dai. Hon nua, viec dieu tri nhung nguoi benh nay cung doi hoi trinh do cao nhu ghep tuy, ghep gan. Tuy nhien, o nhung nguoi benh khong co yeu to di truyen thi benh co the duoc chua khoi nho dieu tri thuoc mot cach tich cuc nham muc dich uc che co quan mien dich bang cac thuoc nhu viblastin, cyclosporin, corticos teroid v.v... theo mot phac do chat che. Ngoai ra dieu tri ho tro rat quan trong: nhu dieu chinh nuoc va dien giai, chong nhiem khuan, chong suy gan, truyen che pham mau.

Viec phat hien som hoi chung nay, truoc khi co cac bieu hien suy gan va suy tuy la yeu to quan trong gop phan cuu song nguoi benh. Vi vay, nhung truong hop tre em sot cao lien tuc, keo dai tren mot vai tuan khong ro nguyen nhan thi can luu y den hoi chung tren de kip thoi gui den benh vien co dieu kien phat hien va chua benh kip thoi.

TS. Duong Ba Truc (Benh vien Nhi Trung uong)