Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/30172/09062007.aspx

Tuyen sinh lop 1, 6, 10 cac truong trong diem, nang khieu

(NLDO)- 9 gio sang chu nhat, 22-4, Bao Nguoi Lao Dong da to chuc buoi giao luu truc tuyen voi chu de: “Tuyen sinh lop 1, 6, 10 cac truong trong diem, nang khieu”.

Hang nam, tuyen sinh vao cac lop dau cap luon duoc phu huynh va hoc sinh quan tam, do dia ban TPHCM rong, co nhieu truong nen phu huynh khong the nam het dac diem cua tung ngoi truong, hon nua do hoat dong giao duc dang tren duong phat trien nhanh, xuat hien nhieu loai hinh truong khac nhau nen nhu cau cua nguoi hoc vo cung lon.

Tham gia buoi tu van co ong Le Ngoc Diep, Truong phong Giao duc Tieu hoc So GD-DT TPHCM; Ba Tran Thi Kim Thanh, Truong Phong Giao duc quan 1; Ong Dinh Thien Can, Pho truong Phong Giao duc quan 1; PGS-TS Vo Thi Bach Mai, Hieu truong Truong Pho thong Nang khieu thuoc DH Quoc gia TPHCM; ba Nguyen Thi Ngo, Chu tich HDQT, Tong Giam doc he thong Truong Quoc te chau A - Thai Binh Duong (Asia Pacific College); ong Vo Pham Minh Duc, Pho Giam doc dieu hanh; ba Nguyen Thi Hoai An, Giam doc Hoc vu he thong Truong Quoc te Chau A Thai Binh Duong; ong Le Minh Chinh, Hieu Pho thuong truc truong Trung hoc Quoc te chau A Thai Binh Duong; ong Nguyen Quang Dinh, Hieu truong truong Tieu hoc Quoc te Chau A Thai Binh Duong

Tai tro chuong trinh la he thong Truong Quoc te chau A - Thai Binh Duong (Asia Pacific College).

 

Nha bao Tu Nguyen Thach, Truong Ban Khoa giao Bao Nguoi Lao Dong tang hoa cho cac nha tu van

. Nam nay con toi dinh thi vao truong pho thong nang khieu. Toi muon biet truong nam nay co bao nhieu lop chuyen, khi nao thi nop ho so du tuyen. Chau hoc tot mon van va dia ly, vay co bao nhieu lop chuyen van va dia li Toi xin cam on.

Phan Chau (62B/22 An Duong Vuong Phuong 16 Quan 5

- Pho giao su Tien si Vo Thi Bach Mai - Hieu truong truong Pho thong Nang khieu- DHQG TPHCM : Truong Pho thong Nang khieu- DHQG TPHCM nam hoc 2007 – 2008 gom co 7 lop chuyen: Chuyen Toan hoc, Tin hoc, Vat ly, Hoa hoc, Sinh hoc, Anh van va Van hoc. Ngoai ra, con tuyen 2 lop khong chuyen la 10A (co dinh huong thi Dai hoc khoi A) va 10 D (co dinh huong thi Dai hoc khoi ngoai ngu Anh van). Ho so dang ky vao Truong Pho thong

Nang khieu – DHQG TPHCM gom:

- Phieu dang ky du thi phat va nhan tai 153 Nguyen Chi Thanh,

Phuong 9, Quan 5, TPHCM tu ngay 20/5 d en 28/5/2007 (sang tu 8h – 11h, chieu tu 14h-17h ke ca ngay thu 7 va chu nhat). Nhan giay bao thi, xem phong thi se phat theo ten cua thi sinh (mang theo bien nhan nop le phi thi), theo lich sau:

- Chieu ngay 1/6/2007 t u 13h30-16h30 tu van A – N

- Sang ngay 02/06/2007 tu 8h-11h tu van O-Y

Khi trung tuyen hoc sinh se nop ho so nhap hoc theo lich cua truong Pho thong Nang khieu.

 

. Em duoc biet thi vao lop 10 cac truong chuyen thi phai on thi tu lop 6 tai cac truong do moi co co hoi dau, co dung khong?

Bui hoang tuan (489a/23/53.huynh van banh.Q phu nhuan.f13)

- Pho giao su Tien si Vo Thi Bach Mai: Truong Pho thong Nang khieu- DHQG TPHCM khong to chuc on thi tuyen vao lop 10, neu cac em co kha nang va nang luc hoc tap tot thi nen dang ky tham gia du thi.

 

. Con toi dang hoc lop 9 o Tien Giang. trong nhieu nam qua chau luon dat danh hieu hoc sinh gioi. nam nay toi muon cho chau thi vao Truong PT Nang Khieu. Xin hoi dieu kien tuyen nhu the nao, khi nao truong ban ho so tuyen sinh. Truong co cho noi tru cho hoc sinh o xa khong? Xin cam on!

Tran Thi Thanh Thanh (TP my Tho- Tien Giang)

- Pho giao su Tien si Vo Thi Bach Mai: Khi hoc truong chuyen cua Pho thong Nang khieu – DHQG TPHCM thi chuong trinh dao tao duoc bien soan theo chuong trinh danh cho hoc sinh cac truong chuyen do Bo GD-DT ban hanh, dam bao cho hoc sinh tot nghiep pho thong co kien thuc va trinh do van hoa PTTH toan dien, co dao duc tot. Hoc sinh truong Pho thong Nang khieu duoc chuan bi day du kien thuc ve khoa hoc, Tin hoc va Anh van de thi vao cac truong Dai hoc trong va ngoai nuoc. Hang nam, cac hoc sinh lop 12 deu tot nghiep PTTH va dau vao Dai hoc voi ty le rat cao.

Ve tieu chuan de duoc vao Truong:

- Tot nghiep PTCS 2006 - 2007 tu loai kha tro len

- Mon dang ky vao cac lop chuyen Toan, Tin, Ly, Hoa, Sinh co diem trung binh ca nam hoc lop 9 dat tu 8.0 tro len; doi voi cac lop chuyen Van va Anh van dat diem trung binh ca nam hoc lop 9 tu 7.0 tro len (doi voi lop chuyen Tin hoc mon xet diem la monToan)

Khi vao truong Pho thong Nang khieu hoc sinh duoc mien hoc phi dong thoi con duoc cap hoc bong tuy vao hoc luc cua cac hoc sinh (kha, gioi, xuat sac) trong nam hoc.

Ho so dang ky vao Truong Pho thong

Nang khieu – DHQG TPHCM gom:

- Phieu dang ky du thi phat va nhan tai 153 Nguyen Chi Thanh,

Phuong 9, Quan 5, Tp.HCM tu ngay 20/5 d en 28/5/2007 (sang tu 8h – 11h, chieu tu 14h-17h ke ca ngay th u 7 va chu nhat). Nhan giay bao thi, xem phong thi se phat theo ten cua thi sinh (mang theo bien nhan nop le phi thi), theo lich sau:

- Chieu ngay 1/6/2007 t u 13h30-16h30 tu van A – N

- Sang ngay 02/06/2007 u 8h-11h tu van O-Y

Khi trung tuyen hoc sinh se nop ho so nhap hoc theo lich cua truong Pho thong Nang khieu.

Truong co noi tru cho hoc sinh o xa nhung co gioi han

 

. Hien nay toi co con hon 5 tuoi het he nay la chau hoc lop mot, toi dang phan van khong biet cho chau hoc truong quoc te nao la tot va dung voi ten goi la truong quoc te xin cho toi biet truong nao diachi lien he cua truong.

Toi du dinh cho chau hoc truong dan lap quoc te co co so o so 2 Thai Van Lung q.1 xin cho toi biet truong do co chuong trinh giang day the nao.

Chu Quang Tien (27E duong 17 Phuong Tan Kieng Q7)

- Ba Nguyen Thi Ngo, Chu tich Hoi dong quan tri, Tong giam doc he thong Truong Quoc te Chau A Thai Binh Duong, tra loi: Truong quoc te Asia Pacific bao gom cac chuong trinh giang day tu mam non den het lop 12. Truong tieu hoc quoc te Chau A-Thai Binh Duong dia chi 34-36 Dinh Tien Hoang, Q.1, dien thoai: 9101580, email: info@asiapacific.edu.vn, website: www.asiapacific.edu.vn. Truong giang day song song 2 chuong trinh cua Bo GD-DDT bang tieng Viet va chuong trinh quoc te (chuong trinh cua Uc cho cap I va Hoa Ky cho cap 2, 3)

 

. Vua qua o TPHCM da xay ra ngo doc thuc an o mot so truong, nam nay toi muon xin cho con vao hoc o Truong Asia Pacific nhung rat ban khan ve tinh hinh an o. Cho toi biet ro ve viec nay. Xin cam on

Nguyen Huu Nghia (Tanh Linh, Binh Thuan)

- Ba Nguyen Thi Ngo: Viec phuc vu an uong cua hoc sinh tai he thong truong quoc te Asia Pacific College do tap doan Dusman cua Cong hoa lien bang Duc dam nhiem. Day la mot trong nhung nha cung cap thuc an cong nghiep hang dau the gioi. Hoc sinh duoc phuc vu ba bua com tai truong (sang-trua-xe). Viec dam bao ve sinh an toan thuc pham rat nghiem ngat, tu thuc an cho den trang thiet bi trong phong an deu tuan theo tieu chuan quoc te (luu mau thuc an theo ky, ngay). Trong suot ca nam hoc khong he xay ra bat ky truowngf hop nao co van de ve an uong ca. Cac bac phu huynh co the hoan toan yen tam ve cac dich vu cham soc suc khoe cua nha truong.

 

. xin hoi tieu chuan vao lop 1 tang cuong tieng anh , neu khac tuyen co duoc thi khong , nam nay quan 5 co bao nhieu truong tuyen hs vao lop 1 tang cuong tieng anh- Ngoai truong Tran dai nghia o thanh pho co truong nao to chuc thi tuyen vao lop 6 khong

tran nhu quynh (Cu xa ly thuong kiet Q11)

- Ong Le Ngoc Diep, truong phong Giao duc tieu hoc - So GD-DT: Viec vao lop 1 tang cuong tieng Anh theo huong dan Ts dau cap duoc UBND TP cho phep trien khai. Lop 1 TA tang cuong se duoc thuc hien nhu sau: 1. Phong GD quan huyen chiu trach nhiem to chuc khao sat kha nang hoc ngoai ngu cho cac chau. Nhu vay phong se co thong bao so truong, so lop va so hoc sinh duoc chon vao lop 1 tieng Anh tang cuong nam hoc 2007-2008. Hoc sinh hoc lop 5 tang cuong TA, se duoc vao lop 6 theo 2 lo trinh: lo trinh A, cho nhung hoc sinh du trinh do va lo trinh B cho nhung hoc sinh phai thi tuyen. Phu huynh lien he phong GD quan 5 de biet ke hoach tuyen sinh vao lop 1 tang cuong TA nam hoc 2007-2008.

1.Toi rat quan tam den mo hinh Truong tieu hoc dinh huong quoc te nhu truong Tieu hoc Nam Sai Gon, xin cho biet hien trong thanh pho co truong tieu hoc nao dang ap dung phuong thuc nay khac khong?

2. Xin cho nhan xet ve cac truong tieu hoc mang ten Quoc te, thuc su chat luong giao duc co duoc So kiem soat khong ? Rat nhieu truong mang nhan hieu quoc te dang nhan rong so luong co so , co dong nghia voi chat luong dang tin cay khong? Neu So khong dam bao chat luong , xin hoi co bien phap danh gia chat luong truong hoc ( Tuong tu nhu He thong danh gia ISO) nao se duoc tien hanh de tu van cho phu huynh khong bi danh lua khong

(Do thi Huong Trang - 0908 389 491)

- Ong Le Ngoc Diep: Truong Nam Sai Gon la truong THPT. Tat ca cac truong TH dan lap co ten quoc te nhu Truong THDL Quoc te deu thuc hien theo dieu le truong TH cua Bo GD-DDT va duoc nganh GD quan ly. O cap TH, phong GD quan huyen truc tiep chiu trach nhiem quan ly cac truong nay.

 

. Xin hoi , viec hoc lop 1 tai he thong truong tu thuc ke ca truong quoc te co khac gi ve van bang , trinh do voi he thong cong lap khong va trong qua trinh hoc , neu co nguyen vong muon chuyen doi giua cac he thong nay thi co tro ngai gi khong Va nam nay viec dang ky hoc cac truong trong diem co gi khac vi du truong Dinh Tien Hoang - Quan 1

Ngoc Dung (dungbotha@yahoo.com)

- Thay Nguyen Quan Dinh - Hieu truong truong Tieu hoc Quoc te chau A-Thai Binh Duong: Ve phan chuong trinh Viet Nam giang day tai he thong Truong Quoc te chau A-Thai Binh Duong cung giong nhu o cac truong cong lap khac nen van bang nhu nhau va neu chuyen doi qua lai giua cac he thong nay thi hoan toan khong co tro ngai gi.

Dieu khac biet chi nam o cho Truong Quoc te chau A-Thai Binh Duong ap dung phuong phap giang day tien tien, trang thiet bi hien dai, si so lop 10-15 hoc sinh thay co gioi va giau kinh nghiem, quan tam den tung ca nhan hoc sinh. Vi vay, cac em duoc giam tai, khong bi ap luc, thuoc bai ngay tai lop nen buoi chieu hoan toan co the danh cho chuong trinh Quoc te va giao duc toan dien Van-The-My.

 

. Con toi nam nay vao lop 1. Toi muon cho chau vao lop tang cuong tieng Anh. Xin cho hoi ke hoach tuyen sinh vao cac lop tieng Anh cua quan 1

Le Thi Bach Tuyet (phuong tan Dinh, Q.1)

- Ba Tran Thi Kim Thanh, Truong phong Giao duc Quan 1 tra loi: Phu huynh ngu tai phuong Tan Dinh Q1 se dang ky cho hoc sinh du khao sat chuong trinh tieng Anh tang cuong tai truong tieu hoc Duoc Song.

Nam hoc moi Q1 co 9 truong tieu hoc co chuong trinh tieng Anh tang cuong. Cac truong con lai hoc sinh cung duoc hoc tieng Anh.

 

 

. Toi o phuong 17, quan Binh Thanh, sat cau Thi Nghe, gan Truong Tieu hoc Vo Truong Toan quan 1. Vay toi co the xin cho con vao truong nay duoc khong?Thu tuc nhu the nao?

Nguyen Van Toan ( phuong 17 quan Binh Thanh)

-  Ba Tran Thi Kim Thanh: Q 1 chi co truong trung hoc co so Vo truong Toan, tiep nhan hoc sinh tu lop 6. Theo cau hoi cua phu huynh, chung toi khong ro hoc sinh vao lop 1 hay lop 6.

Nam hoc 2007 – 2008 , kha nang tiep nhan hoc sinh tu cac quan huyen khac toi hoc tai cac truong cua quan 1 se han che. Neu hoc sinh khong hoc tieu hoc tai quan 1 thi rat kho duoc xem xet toi.

Neu phu huynh co nguyen vong xin hoc tai quan 1, co the lam ho so nop tai truong THCS Vo truong Toan. Hoi dong tuyen sinh se xem xet, tiep nhan neu con chi tieu.

 

. Con trai toi sinh nam 2002, so voi quy dinh chau nho 1 tuoi de duoc vao lop 1, vay phai lam sao bay gio?

Pham Ngoc Lien (Phuong Co Giang, quan 1)

- Ba Tran Thi Kim Thanh: Theo quy dinh chung khong tiep nhan hoc sinh hoc thieu tuoi. Xin phu huynh vui long cho nam sau se co giay moi hoc sinh ra lop.

 

. con toi nam nay vao lop 1 2007-2008, toi xin dat cau hoi cho bao nguoi lao dong to chuc chuong trinh giao luu truc tuyen voi chu de tren. hien gia dinh toi o huyen hoc mon do khong dung tuyen nen mong muon cho con toi duoc hoc tai cac truong trong diem, nang khieu trong thanh pho co duoc khong can trinh tu thu tuc gi...

Le minh thien (2/25a,ap dinh,xa tan xuan,huyen hoc mon)

- Ong Le Ngoc Diep: Nam hoc 2007-2008 so GD-DDT TPHCM huong dan viec vao lop 1 han che hoc sinh hoc trai tuyen. Tuy nhien, neu trong truong hop dac biet, phu huynh lien he voi phong GD va truong TH de trinh bay nguyen vong cua minh. O cap TH, khong co truong trong diem va truong nang khieu.

 

. Con toi nam nay vao lop 6, muon thi vao Truong Chuyen Tran Dai NGhia. Xin hoi luc nao Truong phat ho so du thi, thi vao thoi gian nao. Nghe bao may nam truoc mua ho so rat kho, phai quen moi mua duoc.Toi phai lam sao?

Thanh Thuy (quan 3, tp.hcm)

- Ong Le Ngoc Diep: Viec vao lop 6 truong Tran Dai Nghia, xin phu huynh theo doi thong bao tai truong de biet thoi gian,ho so va thu tuc. Cac nam vua qua, ho so tuyen sinh cua truong Tran Dai Nghia duoc ban rat rong rai.

 

. Gia dinh toi hien dang thuong tru tai P25 Q.BT va co 01 con trai dang hoc lop 5 truong Hong Ha, Q.BT. vi ly do cong viec toi dinh cho Chau thi vao truong PTCS Le quy Don hoac Tran Dai Nghia gan noi lam viec cua toi de tien dua don. Cho toi hoi co the duoc hay khong, va toi phai lam nhung thu tuc gi?

Ton that Nhung (42/19/2 Duong Ung van Khiem ,P25,Q.Binh Thanh)

- Ong Le Ngoc Diep: Truong THCS Le Quy Don, Q.3, chi xet tuyen vao lop 6. Truong Tran Dai Nghia co to chuc thi tuyen vao lop 6, phu huynh xem thong bao cua truong de biet them chi tiet.

. Toi la giao vien dang day tai mot truong o quan 5, nam nay con toi vao lop 1, ho khau chau tai p8-q5. Toi muon goi chau vao truong Bau Sen p3-q5 vay con toi co duoc xet hay khong. Nhung nam truoc toi thay truong thong bao uu tien hai la giao vien day trong quan vay nam nay truong xet tuyen nhu the nao?

(nguyen thi mai trang 317-hung vuong p9 q5)

- Ong Le Ngoc Diep: Viec nhan hoc sinh trai tuyen xin co vui long lien he voi truong de biet them chi tiet.

 

. Xin Phong GD Q.1 cho biet ke hoach tuyen sinh vao lop 6 Truong THCS Nguyen Du. Q.1. Dieu kien xin vao truong nay doi voi HS ngoai quan nhu the nao?

Tran Quang (P.7, . Phu Nhuan)

- Ba Tran Thi Kim Thanh: Xin chan thanh cam on su tin nhiem cua phu huynh ve ngoi truong THCS Nguyen Du quan 1.

Nam hoc 2007 – 2008, truong THCS Nguyen Du uu tien xet tuyen hoc sinh da hoc tieu hoc tai quan 1 voi diem chuan phu hop tren co so ke hoach tuyen sinh cua quan.

Theo dinh huong tuyen sinh cua thanh pho “khuyen khich xay dung nhung ngoi truong tien tien tiep can voi khu vuc va quoc te, thuc hien thanh cong chu truong hoi nhap cua trung uong va thanh pho”, quan 1 cung xay dung ke hoach thuc hien mo hinh nay voi truong THCS Nguyen Du. Chung toi dang trinh ke hoach voi cac cap tham quyen.

 

. Con toi dang hoc lop 5 truong Dinh Tien Hoang, Q.1 lop tang cuong tieng Anh nhung ho khau thuong tru cua chau lai o Q.Phu Nhuan. Dau nam nay, phu huynh duoc biet cac chau lop 5 tang cuong se duoc chuyen theo lo trinh A vao truong Vo Truong Toan Q.1. Nhung den nay lai nghe mot so phu huynh noi phai chuyen ve truong noi co dang ky ho khau thuong tru. Hien toi rat hoang mang khong biet thong tin nao dung. Vui long cho toi hoi:- Con toi se duoc chuyen ve truong THCS nao o Q.1 - Neu buoc phai chuyen ve Q.Phu Nhuan thi se vao truong nao - Truong Le Van Tam Q.Binh Thanh co tuyen hoc sinh ngoai quan khong lop tang cuong tieng Anh Thu tuc va ho so nhu the nao?

Ngoc Linh - TP.HCM

- Ba Tran Thi Kim Thanh: Quan 1 co 3 truong tiep nhan hoc sinh hoc tang cuong tieng Anh lo trinh A lop 6: THCS Vo truong Toan, Minh Duc, Duc Tri. Hoc sinh da theo hoc TCTA tieu hoc tai quan 1 se duoc tiep tuc hoc THCS tai quan 1 dua vao diem chuan tuyen sinh va diem kiem tra TATC.Hoc sinh co ho khau Phu Nhuan co du cac tieu chuan se duoc hoc tai truong THCS Vo truong Toan.

Neu khong dat chuan diem quy dinh, hoc sinh se khong duoc hoc tiep tuc chuong trinh nay.

 

. Toi co mot nguoi chau dang hoc lop 9 tai tinh, chuan bi vao lop 10. Chau toi muon thi vao lop 10 cua mot truong chuyen tren thanh pho HCM. Khong biet truong chuyen nao tai TP tuyen thi sinh o tinh Va truong Pho thong nang khieu co tuyen thi sinh ngoai tinh khong Hinh thuc thi tuyen cu the the nao Ngay phat hanh ho so

Pham Thanh Tam (thanhtamc17@yahoo.com)

- Pho giao su Tien si Vo Thi Bach Mai: Truong Pho thong Nang khieu- DHQG TPHCM tuyen sinh hoc sinh o cac tinh, thanh pho phia Nam tu Thua thien - Hue tro vao . Truong THPT Gia dinh, HS Tinh deu co the nop ho so thi vao truong Pho thong Nang khieu- DHQG TPHCM.

 

. Con toi hien hoc tieu hoc tai Quan Tan Binh , nhung moi co KT3 chua co ho khau TP , vay co duoc thi vao truong chuyen Tran Dai Nghia khong Trong cac truong chuyen chi co truong nang khieu DH KHTN chuyen Le Hong Phong moi tuyen sinh hoc sinh cac tinh hay ca Tran Dai Nghia va cac lop chuyen cua cac truong Nguyen Thuong Hien , THPT Gia dinh Hoc sinh tinh chi duoc thi vao cac lop chuyen hay ca cac lop khong chuyen cua cac truong chuyen

nguyen thanh dan (danthanh4@yahoo.com.vn)

- Pho giao su Tien si Vo Thi Bach Mai: Em la hoc sinh lop 9 tinh Tien Giang. Xin cho em hoi neu em muon thi vao truong Le Hong Phong thi em phai nop don o dau o truong Le Hong Phong hay o truong cap 2 dang hoc. Em duoc quyen dang ki nhung nguyen vong nao Em co phai thi cac mon chung cung voi cac ban TP HCM khong va em thi o dau.Neu em thi vao truong Nang Khieu DH Quoc Gia TPHCM lop chuyen Anh thi em phai thi nhung phan nao co phai ca 4 phan Nghe, Noi, doc, viet khong. Noi dung phan noi va viet xoay quanh nhung van de nao. Cam on.

 

. Toi muon hoi truong Asia Pacific College la con gai toi dang hoc lop 7 tai Can Tho. nam nay toi muon gui chau len TP HCM hoc tai truong. vay dieu kien de hoc o truong ra sao, toi muon cho chau o noi tru nha truong co ky tuc xa khong? dieu kien an o ra sao va chi phi nhu the nao co the cho toi biet? Xin cam on!

Hoang Ha (TP Can Tho)

- Thay Le Minh Chinh, Hieu pho he thong truong quoc te Chau A Thai binh duong: Nha truong rat lay lam cam kich va cam on su quan tam cua Quy phu huynh, truong luon don chao cac em hoc sinh o cac noi den hoc tai truong.

Hien truong dang tuyen sinh nam hoc 2007-2008 va da co hoc sinh tu cac tinh cung nhu con em Viet kieu tu My, Canada, Nga va cac hoc sinh quoc te tu Han quoc, Trung quoc, … dang ky theo hoc.

Cac chau co nhu cau noi tru co the dang ky ky tuc xa nha truong toalac tai khu can ho cao cap My Khang-Phu My Hung. Truong co cac thay co quan ly hoc sinh toan bo thoi gian ngoai gio hoc an toan tuyet doi, cac chau co nguoi nau an, phuc vu giat giu… ky tuc xa co ho boi, phong tap the duc, internet,… Xin tham khao tao websites cua truong: www.asiapacific.edu.vn.

Dieu kien de dang ky: Cac qui phu huynh hoc sinh chi can lam ho so chuyen ve truong(hoc ba, giay khai sinh).

Nham giup cac hoc sinh on tap va lam quen moi truong hoc, truong co trien khai chuong trinh hoc he phong phu de cac em duoc hoc anh van, van hoa va cac mon nang khieu…thoi gian bat dau tu 11-6-2007 den 21-7-2007.

 

. Xin cho biet Truong Asia Pacific co day hoc sinh vua theo chuong trinh Viet Nam vua tiep can chuong trinh quoc te khong?

Huynh Thu Tam, (Q1 TPHCM)

- Thay nguyen Quan Dinh: He thong truong Quoc te Chau A Thai Binh Duong hien giang day ca hai chuong trinh:chuong trinh cua Bo giao duc Viet Nam va chuong trinh Quoc Te.

Ve chuong trinh Viet Nam: nha truong giang day day du chuong trinh cua Bo Giao Duc dam bao ve so luong noi dung, phan phoi chuong trinh theo dung qui dinh cua nganh GD-DT.

Dieu dat biet trong chuong trinh VIET NAM la doi ngu giao vien gioi, giau kinh nghiem, ap dung phuong phap giang day tan tien ket hop thiet bi hien dai nham giam tai va hoc sinh co the thuoc bai ngay tai lop, khong phai hoc them. Si so lop chi tu 12-15 em nen giao vien co dieu kien cham soc chu dao den tung hoc sinh.

Ve chuong trinh Quoc te xin tham khao phan tra loi cua co Hoai An.

 

. Con toi dang hoc lop 5 tai mot truong tieu hoc o TPHCM. Nam hoc 2007-2008, gia dinh muon cho chau vao hoc tai mot truong co moi truong hoc tap Anh ngu that tot de khi hoc xong THPT chau co the di du hoc tai nuoc ngoai. Xin ban tu van co the tra loi toi

Hien luong, Q. Binh Thanh

- Co Hoai An, Giam doc Hoc vu chuong trinh quoc te he thong Truong Asia Pacific College: He thong truong quoc te Asia Pacific College hien dang ap dung 3 cap lop gom: mau giao, tieu hoc va trung hoc. Do ap dung song song 2 chuong trinh tieng Viet va tieng Anh nen hoc sinh duoc dat trong moi truong dung tieng Anh de giao tiep hang ngay, ung dung vao hoc thuat, thong qua viec lam viec voi giao vien ban ngu. Moi ngay cac em o bac tieu hoc co 2 tieng hoc cac mon toan, khoa hoc, tieng Anh, nghe thuat… voi giao vien ban xu. hoc vien trung hoc co 3 gio hoc hang ngay voi giao vien ban xu (Anh, My, Uc). Cac em cung co co hoi tham gia cac hoat dong ngoai khoa, hoc tap ky nang sinh hoat cong dong, tinh than dong doi cung co su huong dan cua giao vien ban xu . Ngoai ra, he thong truong Asia Pacific College co chuong trinh lien thong voi nhieu DDH va Trung hoc tai My, Uc, Singapore… tao thuan loi cho hoc sinh cua truong di du hoc o bac trung hoc va DH.

 

. Vua qua o TPHCM da xay ra ngo doc thuc an o mot so truong, nam nay toi muon xin cho con vao hoc o Truong Asia Pacific nhung rat ban khan ve tinh hinh an o. Cho toi biet ro ve viec nay. Xin cam on

Nguyen Huu Nghia (Tanh Linh, Binh Thuan)

- Ba Nguyen Thi Ngo: Viec phuc vu an uong cua hoc sinh tai he thong truong quoc te Asia Pacific College do tap doan Dusman cua Cong hoa lien bang Duc dam nhiem. Day la mot trong nhung nha cung cap thuc an cong nghiep hang dau the gioi. Hoc sinh duoc phuc vu ba bua com tai truong (sang-trua-xe). Viec dam bao ve sinh an toan thuc pham rat nghiem ngat, tu thuc an cho den trang thiet bi trong phong an deu tuan theo tieu chuan quoc te (luu mau thuc an theo ky, ngay). Trong suot ca nam hoc khong he xay ra bat ky truong hop nao co van de ve an uong ca. Cac bac phu huynh co the hoan toan yen tam ve cac dich vu cham soc suc khoe cua nha truong.

 

. Hien nay toi co con hon 5 tuoi het he nay la chau hoc lop mot, toi dang phan van khong biet cho chau hoc truong quoc te nao la tot va dung voi ten goi la truong quoc te xin cho toi biet truong nao diachi lien he cua truong.

Toi du dinh cho chau hoc truong dan lap quoc te co co so o so 2 Thai Van Lung q.1 xin cho toi biet truong do co chuong trinh giang day the nao.

Chu Quang Tien (27E duong 17 Phuong Tan Kieng Q7)

- Ba Nguyen Thi Ngo: Truong quoc te Asia Pacific bao gom cac chuong trinh giang day tu mam non den het lop 12. Truong tieu hoc quoc te Chau A-Thai Binh Duong dia chi 34-36 Dinh Tien Hoang, Q.1, dien thoai: 9101580, email: info@asiapacific.edu.vn, website: www.asiapacific.edu.vn. Truong giang day song song 2 chuong trinh cua Bo GD-DDT bang tieng Viet va chuong trinh quoc te (chuong trinh cua Uc cho cap I va Hoa Ky cho cap 2, 3)

 

. Nha toi o phuong 12 go vap nhung toi lam viec tai khu C30 duong Thanh Thai P14 Quan 10 - toi thay gan co quan toi lam viec co truong cap 1 Tran quoc Toan Q10 va truong Le Van Sy quan tan Binh cung thuan loi cho viec dua don con toi di hoc vay toi phai di dau de xin cho con toi hoc gan co quan minh , va viec xin di hoc nay co kho khan khong trong khi toi chi co KT3 . Vay toi co xin cho con toi vao lop 1 duoc khong ?

Nguyen Thi Mong Uyen (153a/ Phan Huy Ich P12 - Go vap)

- Ong Le Ngoc Diep: Tat ca hoc sinh 6 tuoi deu duoc nhan vao lop 1 du chi co KT3, tuy nhien truong hop cua con ba se duoc phong GD sap xep co cho hoc. Ba co the lam don de xin vao truong Vo Truong Toan, Q.10 hoac truong Le Van Sy, Q.3. Neu 2 truong do con cho thi se sap xep cho chau duoc hoc.

 

. Hien con toi dang hoc lop 5 - lop tang cuong tieng anh o truong Tieu Hoc o Q2. Qua bao nguoi lao dong toi duoc biet cac truong trong diem TP va truong nang khieu co tuyen sinh dau vao lop 6. Vay xin cho toi hoi khi nao thi cac truong nay bat dau tuyen sinh va the le hinh thuc nhu the nao? Va cac chau se thi dau vao gom nhung mon gi? Xin cam on.

Nguyen Thi Minh Hieu (37/5A Luong Dinh Cua, P.An Khanh Q2)

- Ong Le Ngoc Diep: Vao lop 6 chuyen tieng Anh, truong Tran Dai Nghia co to chuc thi tuyen. Xem thong bao cua truong de biet them chi tiet. Rieng o quan 2, hoc sinh lop 5 tieng Anh tang cuong neu du trinh do cuoi cap se duoc vao hoc lop 6 lo trinh A tai mot truong THCS cua quan.

 

Toi duoc biet la chuong trinh tieu hoc da giam tai 30 khoi luong chuong trinh nhung toi van chua hieu ro nhu the nao. nam nay con gai ut cua toi vao lop 1 va toi rat so rang chuong trinh se con nang nhu con trai dau cua toi da tung hoc. Xin thay tu van cho

Thanh Hang (Q3- TPHCM)

- Ong Le Ngoc Diep: Xin chao co Thanh Hang, cam on co da dat cau hoi rat hay. Chu truong cua giao duc TH la day nhe nhang, tu nhien va chat luong. Nam hoc 2006-2007, Bo GD-DDT co cong van so 896/ BGD va DT- GDTH huong dan viec thuc hien chuong trinh sat voi doi tuong hoc sinh va giao vien co quyen dieu chinh hop ly cac bai day cho phu hop de dat hieu qua tot nhat. Xin co Thanh Hang yen tam. Viec giang day se phu hop voi nang luc hoc tap cua chau.

 

. Thoi diem nao cac truong tieu hoc bat dau nhan hoc sinh vao lop 1. Can phai co thu tuc gi? Toi thuoc dien tam tru ngan han chua co KT 3, co xin cho chau vao lop 1 duoc khong?

Nguyen Nhu Lan (Phuong Da khoa, quan 1)

- Ong Le Ngoc Diep: Theo chu truong cua TP, tat ca cac chau 6 tuoi deu duoc nhan vao hoc lop 1. Phu huynh dang o dia phuong nao lien he voi truong TH gan nhat de duoc huong dan them chi tiet.

. Vao dau thang 9/2007 toi day, con cua gia dinh chung toi duoc vao hoc lop 1. Hien tai, con cua toi dang co Ho Khau Thuong Tru tai Tinh Tien Giang. Vay con cua toi co duoc ghi danh vao hoc tai nhung Truong Trong diem hay Truong Nang khieu hay khong Neu duoc thi thu tuc xin nhap hoc nhu the nao Thoi gian cuoi cung de duoc dang ky nhap hoc 2. Con cua toi co xin Tam tru tai TP.HCM tu nam 2001 den nay tai Quan Go Vap, vay neu toi muon xin cho con toi duoc hoc lop 1 tai cac Quan, Huyen khac ngoai Q. Go Vap thi co duoc khong Neu duoc thi thu tuc xin nhap hoc nhu the nao Thoi gian cuoi cung de duoc dang ky nhap hoc

LUONG QUOC TUAN (18/38 Tang Bat Ho, P. 11, Q. Binh Thanh, TP. HCM)

- Ong Le Ngoc Diep: O cap tieu hoc hien nay khong co truong trong diem hay nang khieu. Ong o Tien Giang neu chau tam tru tai TPHCM thi chau se duoc nhan vao lop 1 do phong GD sap xep.

 

. Toi xin hoi truong Asia Pacific:

1. toi hoi nhung hoc sinh co nang khieu ve van nghe khi hoc hoc o o Asia Pacific thi chau se duoc huong dan hoac boi duong nhu the nao?

2. toi o xa muon dua con hoc vao truong Asia Pacific thi nha truong se gui ket qua hoc tap cho PHHS o xa hang thang nhu the nao?

xin cam on

- Vo Pham Minh Duc, Pho Giam Doc Dieu hanh He thong Truong Quoc te Chau A Thai Binnh Duong: Xin chao Anh/ Chi. Nha truong rat cam kich ve su quan tam cua chi toi viec hoc tap cua con em minh khi tim chon truong. Voi he thong thong tin CSHS toan dien cua nha truong gom: tinh hinh hoc tap, dao duc hanh kiem, suc khoe duoc thuc hien dong bo boi doi ngu tap the GVCN/Giao vu/Quan sinh duoc cap nhat hang ngay thong qua cac cong cu nhu: Student Planner (so bao bai), Class Diary va Teacher Comment (ghi nhan hoc tap cua hoc sinh va y kien giao vien).

Bo phan IT cua nha truong dang trien khai xay dung viec cap nhat thong tin HS qua websites cua truong nham dap ung nhu cau lien lac va quan tam cuaPHHS ve viec hoc hanh/sinh hoat cua con em minh mot cach kip thoi. Chung toi se co gang dua vao su dung phuong thuc nay trong thoi gian som nhat khi hoan thien cac yeu cau ve ky thuat.

 

. Toi co mot nguoi chau dang hoc lop 9 tai tinh, chuan bi vao lop 10. Chau toi muon thi vao lop 10 cua mot truong chuyen tren thanh pho HCM. Khong biet truong chuyen nao tai TP tuyen thi sinh o tinh Va truong Pho thong nang khieu co tuyen thi sinh ngoai tinh khong Hinh thuc thi tuyen cu the the nao Ngay phat hanh ho so

Pham Thanh Tam (Tien Giang)

- Pho giao su Tien si Vo Thi Bach Mai: Truong Pho thong Nang khieu- DHQG TPHCM tuyen sinh hoc sinh o cac tinh, thanh pho phia Nam tu Thua thien - Hue tro vao. Ve tieu chuan de duoc vao Truong:

- Tot nghiep PTCS 2006 - 2007 tu loai kha tro len

- Mon dang ky vao cac lop chuyen Toan, Tin, Ly, Hoa, Sinh co diem trung binh ca nam hoc lop 9 dat tu 8.0 tro len; doi voi cac lop chuyen Van va Anh van dat diem trung binh ca nam hoc lop 9 tu 7.0 tro len (doi voi lop chuyen Tin hoc mon xet diem la monToan)

Khi vao truong Pho thong Nang khieu hoc sinh duoc mien hoc phi dong thoi con duoc cap hoc bong tuy vao hoc luc cua cac hoc sinh (kha, gioi, xuat sac) trong nam hoc.

Ho so dang ky vao Truong Pho thong Nang khieu – DHQG TPHCM gom:

- Phieu dang ky du thi phat va nh an tai 153 Nguyen Chi Thanh,

Phuong 9, Quan 5, Tp.HCM tu ngay 20/5 d en 28/5/2007 (sang tu 8h – 11h, chieu tu 14h-17h ke ca ngay th u 7 va chu nhat). Nhan giay bao thi, xem phong thi se phat theo ten cua thi sinh (mang theo bien nhan nop le phi thi), theo lich sau:

- Chieu ngay 1/6/2007 t u 13h30-16h30 tu v an A – N

- Sang ngay 02/06/2007 u 8h-11h tu van O-Y

Khi trung tuyen hoc sinh se nop ho so nhap hoc theo lich cua truong Pho thong Nang khieu.

 

. Hoc sinh thuoc dien chinh sach thi vao truong nang khieu se duoc uu tien nhu the nao khi xet tuyen Ho so kem theo ho so du thi nhu the nao de xac nhan la thi sinh thuoc dien uu tien vi du con thuong binh, con benh binh...

VoHuuLuyen (luyenvh@cadivi.com.vn)

- Pho giao su Tien si Vo Thi Bach Mai: Truong Pho thong Nang khieu- DHQG TPHCM khong co uu tien khi xet tuyen (vi du: con thuong binh, con benh binh). Tuy nhien, khi duoc dau vao truong thi viec xet hoc bong se duoc uu tien.

 

. Tieu chuan duoc vao cac truong nang khieu va trong diem TP.Ho Chi Minh

Mot ban doc

- Pho giao su Tien si Vo Thi Bach Mai:Tieu chuan de duoc vao truong Pho thong Nang khieu- DHQG TPHCM.

- Tot nghiep PTCS 2006 - 2007 tu loai kha tro len.

- Mon dang ky vao cac lop chuyen Toan, Tin, Ly, Hoa, Sinh co diem trung binh ca nam hoc lop 9 dat tu 8.0 tro len; doi voi cac lop chuyen Van va Anh van dat diem trung binh ca nam hoc lop 9 tu 7.0 tro len (doi voi lop chuyen Tin hoc mon xet diem la monToan)

Khi vao truong Pho thong Nang khieu hoc sinh duoc mien hoc phi dong thoi con duoc cap hoc bong tuy vao hoc luc cua cac hoc sinh (kha, gioi, xuat sac) trong nam hoc.

Ho so dang ky vao Truong Pho thong Nang khieu – DHQG TPHCM gom:

- Phieu dang ky du thi phat va nh an tai 153 Nguyen Chi Thanh, Phuong 9, Quan 5, Tp.HCM tu ngay 20/5 d en 28/5/2007 (sang tu 8h – 11h, chieu tu 14h-17h ke ca ngay th u 7 va chu nhat). Nhan giay bao thi, xem phong thi se phat theo ten cua thi sinh (mang theo bien nhan nop le phi thi), theo lich sau:

- Chieu ngay 1/6/2007 t u 13h30-16h30 tu v an A – N

- Sang ngay 02/06/2007 u 8h-11h tu van O-Y

Khi trung tuyen hoc sinh se nop ho so nhap hoc theo lich cua truong Pho thong Nang khieu.

 

. Cho toi xin hoi . Con toi nay dang hoc lop 9 da dat nhieu giai quoc te cac ky thi Tin hoc va hoc luc gioi cac mon hoc deu dat tren 9.0 trong cac nam hoc,Toi co the nop don xin cho chau duoc tuyen thang vao lop 10 truong Nang khieu quoc gia .TpHCM chuyen nghanh tin hoc duoc khong Mong thong tin tra loi tu truong Toi xin chan hanh cam on

Nguyen Thi Kim Anh (2 Nguyen Phuc Chu P.15 Q. Tan Binh TPHCM)

- Pho giao su Tien si Vo Thi Bach Mai: Theo qui che cua Bo Giao duc va Dao tao khong tuyen thang vao lop 10 cac truong chuyen truc thuoc Bo. Tuy nhien, voi hoc luc nhu da neu tren thi kha nang duoc dau vao truong truong Pho thong Nang khieu- DHQG TPHCM la rat cao. Nha Truong mong don nhan cac truong hop tren de tiep tuc boi duong nhan tai cho dat nuoc.

Quang canh buoi truc tuyen

. Truoc tinh hinh nhung nam hoc ke tiep Bo Giao Duc va Dao Tao se bo thi tuyen sinh dai hoc cao dang, thay vao do la xet tuyen, co nhan xet gi ve su thay doi nay. Va co da co nhung ke hoach gi trong nam toi de chuan bi cho van de nay. Cam on co da tiep nhan cau hoi cua em.

Le Quang Thai

- Pho giao su Tien si Vo Thi Bach Mai: Cam on rat nhieu ve cau hoi cua em, day la van de ma nhieu phu huynh va nhieu em quan tam. Tuy nhien van de em hoi cho den nay chi la du thao chua co quyet dinh chinh thuc cua Bo. Ve y kien rieng cua co thi neu chung ta to chuc that tot, khach quan, trung thuc trong khau cham thi va coi thi va cac khau khac lien quan den thi tot nghiep pho thong trung hoc thi se tiet kiem rat nhieu cho nha nuoc va nhan dan. Rieng doi voi nhung truong co dac thu rieng nhu DH Kien truc, My thuat… thi co nhung mon thi nang khieu co lien quan.

Ke hoach cua Truong Pho thong Nang khieu- DHQG TPHCM trong nam toi hay nhung nam ve sau nua thi van de “ Day tot - Hoc tot” la trong tam ma nha truong phai thuc hien. Do do, neu co bo thi tuyen sinh DH hay CD thi hoc sinh cua Truong cung se khong anh huong gi va cac em se duoc tuyen chon vao truong dai hoc nhu mong muon.

 

. Toi nghe nguoi ta noi nhieu den he thong truong quoc te. Con toi moi 5 tuoi, xin hoi co truong mam non nao tot de co the cho chau theo hoc cac truong quoc te sau nay? Muc hoc phi cac truong quoc te co duoc so GD quy dinh hay khong?

Nguyen An Thai (Q.2, TPHCM)

- Ba Nguyen Thi Ngo: Tai Asia Pacific College viec giao duc toan dien cho hoc sinh duoc dat vao vi tri quan trong khong kem viec giang day chuyen mon. Tu thuc te cua cac nuoc tien tien va nhu cau nhan luc cao cap cua thoi ky dat nuoc gia nhap WTO da doi hoi mot su thay doi va mot cai nhin moi trong viec giao duc toan dien.

Thong qua viec day nghe thuat (ca, mua, bieu dien, MC…) cac hoc sinh duoc hoc ve ky nang giao tiep va quan he cong chung. Qua do, cac hoc sinh rut re tro nen nang dong hoat bat, an noi luu loat truoc dam dong. Cac em duoc hoc dien thuyet ca ban tieng Anh lan tieng Viet.

Thang 03/2007 vua qua, doan hoc sinh Asia Pacific duoc mo qua Singapore du hoi nghi quoc te ve “Hanh dong ve giao duc cua Thanh nien hoc sinh”. Cac hoc sinh cua truong da tu tin thuyet trinh bang Anh van truoc gan 500 dai bieu va dieu mua “Trong com” cua doan Viet Nam duoc bieu dien rat chuyen nghiep trong trang phuc dan toc truyen thong (yem dao) va da duoc dai truyen hinh thu hinh tu dau den cuoi.

Doi ngu giang day nghe thuat cua truong gom cac Thay, Co tot nghiep chinh quy nhu: Thay Hoai Nam – tot nghiep nhac vien Ha Noi, Co Hong Chau – Thay Phuc Hung, Phuc Hai tot nghiep truong mua va la nhung nghe si mua noi tieng cua thanh pho…

He thong truong Quoc te Chau A Thai Binh Duong co CLB Hoa Mi va nhom ca Hoa Mi voi ca si nhi Quynh Anh, nghe si mua nhi Xuan Tram duoc uu thich va noi tieng trong cac chuong trinh Nhip Dieu Tuoi Tho (bieu dien tai Nha Hat Ben Thanh moi Chu Nhat cuoi thang), chuong trinh HTV, chuong trinh BTV…

Cac em sinh hoat tai CLB Hoa Mi co dieu kien duoc dao tao tu bai ban den chuyen nghiep. Day la net doc dao, su khac biet va la the manh cua he thong truong quoc te Chau A Thai Binh Duong (Asia Pacific College).

Ngoai ra, cac em duoc to chuc boi loi thuong xuyen, hoat dong the thao gom: Da bong, Hip hop, Dance Sport (truong co doi bong da cho HS nam tap luyen vao cac buoi sang thu Bay)

  

. Nam nay toi muon cho con hoc tai truong Asia Pacific nhung toi chua biet ro viec ren luyen phat trien nang khieu cua truong ra sao? co the noi ro cho toi duopc biet. Cam on

hong giang (quan 5- TPHCM)

- Ong Vo Pham Minh Duc – Pho Giam Doc Dieu Hanh he thong truong Quoc te Chau A Thai Binh Duong: Ben canh cac truong Mau Giao cong lap hien tai TP.HCM, truong Mau giao quoc te Asia Pacific Kindergarten dang ap dung phuong phap giang day Montessori nham phat trien toi da tri thong minh, tu duy sang tao, su nhanh nhen, nhan cach song va ky nang su dung Anh ngu chuan ngay tu dau. Dac biet, chuong trinh giang day bang Anh ngu nhan manh den viec luyen phat am theo giong chuan giup cac be tu tin va dan di khi giao tiep, phat trien kha nang tu duy doc lap, kha nang nang trinh bay truoc dam dong… Day chinh la nhung nen tang dau tien cho cac be khi buoc vao moi truong hoc tap va sinh hoat tu bac tieu hoc, trung hoc va Dai hoc sau nay.

Ngoai ra, cac be luon duoc cham soc chu dao, ky luong ve an uong, suc khoe va tam ly.

Quy phu huynh co nhu cau xin lien he tai dia chi 34 – 36 Dinh Tien Hoang Q.1 DT:9101580 hoac 26/6 Nguyen Binh Khiem Q.1 DT: 2101145 

 

. Toi co ho khau o quan 1 va nam nay toi muon cho con vao hoc lop 1 o 1 truong co tang cuong tieng Anh. Xin hoi o quan 1 co nhung truong nao? dieu kien thi tuyen ra sao? va khi nao se to chuc thi tuyen?

Tran My Le, P. Ben Thanh- Q1- TPHCM

- Ba Tran Thi Kim Thanh: Nam hoc 2007 -2008, quan 1 co 9 truong tieu hoc co chuong trinh TATC: Duoc Song, Dinh tien Hoang, Nguyen Hue, Phan van Tri, Le ngoc Han, Nguyen binh Khiem, Luong the Vinh, Hoa Binh, Tran hung Dao.

Hoc sinh se duoc khao sat kha nang hoc ngoai ngu. Bai khao sat duoc thuc hien bang tieng Viet, nhung khong yeu cau hoc sinh phai biet chu truoc vi chi kiem tra kha nang lap lai, nhan biet, tri nho…

Thoi gian khao sat vao cuoi thang 6 – 2007.

 

. Xin cho biet thu tuc, thoi gian thi tuyen vao lop 1 lop tieng Anh tang cuong cua truong Ban cong Le Ngoc Han - Q.1 Con toi co ho khau Q.1, cha me deu lam viec o Q.1 thi co the xin cho con hoc truong nao o Q.1

Nguyen Phuoc Lam Huong, 391/28 Huynh Tan Phat

- Ba Tran Thi Kim Thanh: Truong TH Le ngoc Han tiep nhan ho so dang ky du khao sat chuong trinh TCTA cua hoc sinh tren dia ban thanh pho.

Hoc sinh se duoc khao sat kha nang hoc ngoai ngu. Bai khao sat duoc thuc hien bang tieng Viet, nhung khong yeu cau hoc sinh phai biet chu truoc vi chi kiem tra kha nang lap lai, nhan biet, tri nho…

Thoi gian khao sat vao cuoi thang 6 – 2007.

Kinh moi phu huynh den xem thong bao tuyen sinh tai truong vao khoang dau thang 6-2007.

 

. Con trai toi hien dang hoc lop 5 truong THBC Luong The Vinh, 116 Co Giang, Q1, TP.HCM, he tang cuong Tieng Anh. Danh sach TCTA dau vao tu dau lop 1 khong co nhung da thi vao danh sach bo sung hoi cuoi lop 3. Chau co ho khau tai noi cu ngu la 100/1 Le Thi Hong Gam, F. Nguyen Thai Binh , Q1.Hoi : Neu chau tot nghiep het cap 1 loai gioi Toan, van va Tieng Anh cung tu 9 tro len thi ngoai truong cap 2 Cong lap duoc tuyen theo tuyen, chau co the du thi tuyen vao cac truong Cong lap khac nhu Vo Truong Toan hoac Minh Duc cung diia ban Q.1 he TCTA duoc hay khong Ngay thi tuyen cac truong do So qui dinh chung mot ngay hay tuy theo truong Neu duoc hoi dap , toi xin tran trong cam on.

Nguyen Thi Hong Ha, 100/1 Le Thi Hong Gam , Q1, TP HCM

- Ba Tran Thi Kim Thanh: Diem chuan vao hoc lo trinh A TCTA dua vao ket qua kiem tra tieng Anh lop 5 theo de chung cua So Giao Duc TP va diem chuan tuyen sinh cua quan. Hoc sinh hoc tu lop 3 chuong trinh nay neu du 2 dieu kien tren van duoc hoc tiep lo trinh A.

Neu hoc sinh co ho khau P. Nguyen thai Binh quan 1 dat diem kiem tra tieng Anh va chuan tuyen sinh se duoc hoc tai truong THCS Minh Duc.

 

. Con gai toi dang hoc lop 5 o 1 truong dan lap, nam nay toi muon chuyen chau vao hoc tai 1 truong cong lap trong quan xin hoi co duoc khong? dieu kien ra sao ?

Le Thao, P. Tan Dinh, Q1

- Ba Tran Thi Kim Thanh: Hoc sinh co ho khau quan 1 se duoc hoc tai cac truong THCS quan 1. Hoc sinh da hoc lop 5 tai truong dan lap neu du cac chuan quy dinh tuyen sinh se dang ky hoc tai truong THCS dong tai dia ban cu tru.

 

. Hien nay toi dang lam viec tai Q.1. De tien viec dua don con, toi muon xin chuyen truong cho con. Tu quan Tan Phu xin chuyen ve hoc tai mot truong TH nao do cua quan 1 co duoc hay khong? Chau dang hoc lop 2. Xin hoi, thu tuc chuyen truong nhu the nao?

Mot phu huynh

- Ba Tran Thi Kim Thanh: Chung toi chia xe kho khan phu huynh dang lam viec tai quan 1 phai dua don con hoc tai quan Tan Phu. Hien nay, do kho khan ve truong lop nen quan 1 khong dap ung duoc nhu cau, nguyen vong chuyen hoc sinh tu cac quan huyen khac ve quan 1, neu hoc sinh khong cu ngu tren dia ban quan 1. Tuy nhien, vao dau thang 8-2007, phu huynh co the lien he voi Phong Giao Duc so 47 Le Duan P. Ben Nghe Q.1 de giai quyet neu cac truong con kha nang tiep nhan.

 

. Con toi ho khau tai phuong da kao, quan 1. hien dang hoc lop 5 tang cuong tieng anh truong dinh tien hoang. xin hoi len trung hoc co so nam toi chau se hoc truong nao?

Phu huynh o quan 1

- Ba Tran Thi Kim Thanh: Hoc sinh co ho khau P.Da kao, hoc TATC truong TH Dinh tien Hoang dat diem quy dinh tieng Anh va diem chuan tuyen sinh se duoc hoc tiep lo trinh A tai truong THCS Vo truong Toan.

 

. Con toi nam nay vao lop 1, ho khau toi o BT. Toi muon xin chau hoc lop tang cuong tieng Anh o quan mot co duoc khong? trinh tu nhu the nao?

Tran Thu Dung, 27 dinh Tien Hoang , Q BT

- Ba Tran Thi Kim Thanh: Hoc sinh co nguyen vong hoc TATC tai quan 1 co the nop ho so du khao sat o cac truong tieu hoc co TCTA. Ke hoach tuyen sinh se duoc thong bao tai cac truong tieu hoc quan 1.

Tuy nhien, mong phu huynh dang ky cho hoc sinh hoc tai dia ban cu tru.

 

. Con toi dang la hoc sinh lop 5 truong Duoc Song Q1, nhung co ho khau o Quan 2, thi co nam trong dien dung tuyen vao cac truong o Quan 1 khong.

Toi co nguyen vong cho chau vao hoc truong Vo Truong Toan Q1 thi can co cac dieu kien nao?

Nguyen Thi Nhan, 06 Tran Ngoc Dien Thao Dien Q2

- Ba Tran Thi Kim Thanh: Can cu vao mang luoi truong lop, nam hoc 2007 – 2008, quan 1 khuyen khich phu huynh dua hoc sinh hoc tai dia ban cu tru.

Hoc sinh da hoc tieu hoc tai quan 1, neu co nguyen vong hoc THCS quan 1 se duoc xem xet, sap xep hoc tai truong THCS quan 1 con kha nang tiep nhan.

 

. Xin cho biet truong trinh hoc tai truong Quoc te APC co gi khac truong cong va bang tot nghiep lop 12 cua truong co duoc Bo giao duc cong nhan hay khong ?

Le Anh Tuan,12A.Nguyen Trung Truc.Phuong 5. Q.Binh Thanh

Thay Le Minh Chinh: Truong quoc te APC cung nam trong he thong giao duc Viet Nam nen phai hoc day du tat ca cac mon hoc quy dinh cua Bo GD. Do do cac em cung duoc cong nhan nhu cac hoc sinh o he thong truong cong lap, bang cap lop 12 van do Bo GD cap dung theo quy dinh cua bo. Cac em hoc sinh cap 2, cap 3 o truong APC duoc hoc ca ngay nen thoi khoa bieu cua nha truong duoc sap xep nhu sau: sang cac em hoc chuong trinh quoc te do 100% giao vien ban xu Anh, Uc, My giang day (20 tiet/tuan); chieu: cac em hoc chuong trinh cua Bo GD-DT. Ngoai bang cap cua Bo GD cho chuong trinh Viet Nam, hoc sinh con duoc cap bang cua APC cho chuong trinh quoc te duoc cong nhan trong he thong cac truong quoc te co lien thong voi APC.

 

. Con toi dang hoc lop 5 o mot truong tieu hoc trong quan 3. tuy chau khong hoc chuong trinh tieng Anh nhung hien nay chau dang hoc o cac trung tam Anh nhu. Toi nhan thay chau that su co nang khieu hoc ngoai ngu nen muon tim mot moi truong tot de chau phat huy kha nang. Xin hoi viec day Anh ngu o Truong Asia Pacific hien nay ra sao Cam on nhieu!

Le Thu Hien, Q3- TPHCM

Co Hoai An: Truong Asia Pacific College hien nay co 2 chuong trinh: Chuong trinh tieng Viet theo quy dinh cua Bo GD-DDT. Chuong trinh tieng Anh thiet ke dua tren khung chuong trinh Uc va My. Sach giao khoa cung ap dung theo dung bac hoc tai Uc va My. Doi ngu giao vien la nguoi ban xu co trinh do dai hoc, thac si, tien si giau kinh nghiem va tan tam. Tai Asia Pacific College, moi hoc sinh deu co co hoi phat huy kha nang hoc tap va nang khieu ngoai ngu. Cac thay co giao deu tao dieu kien cho hoc sinh ren luyen ky nang nghe, noi, doc viet thuc su su dung duoc tieng Anh vao giao tiep hang ngay va cac linh vuc hoc. Do duoc hoc tap voi giao vien ban ngu, hoc sinh truong Asia Pacific College co the su dung tieng Anh de dien dat y kien de dang, dan di. Tieng Anh cung duoc su dung de day cac mon toan, khoa hoc, van hoc… Chung toi thuc su dat nen mon tu cap mau giao de cac em co the su dung tieng Anh song song voi tieng me de sau nay. Chung toi ap dung phuong phap active learning (hoc tap theo phuong phap tich cuc), moi ca nhan hoc sinh va mot ca the co tu duy doc lap, duoc tran trong va tao dieu kien de phat trien trong tap the lop, truong va xa hoi.

. Toi co con hoc lop 7, co y chuyen qua hoc truong APC co duoc khong? Chuong trinh hoc cua APC day theo chuong trinh nao? Rieng ngoai ngu chau chi hoc o truong pho thong vay co theo kip khong? Truong APC co xe dua ruoc khong?

Le Quynh Luu, Phuong Dong hung thuan, Q12

Ba Nguyen Thi Ngo: Phu huynh co the chuyen ngay cho chau qua APC hoc tai dia diem 82 Dinh Bo Linh, Q. Binh Thanh hoac 33 Nguyen Binh Khiem, Q.1. Truong co to chuc he thong xe dua ruoc tan nha. Truong day hai chuong trinh bo GD-DDT va quoc te (xin xem chi tiet cac cau tra loi truoc trong buoi giao luu nay va website truong). Hien truong cung co nhieu phu huynh chuyen truong cong sang hoc nen trinh do ngoai ngu khac nhau. Khi nhap hoc cac em se duoc kiem tra anh van de xep lop hoc theo dung trinh do. Chung toi rat co kinh nghiem ve day nang cao trinh do anh ngu cho cac em de theo kip trinh do chung qua mot thoi gian ngan va phu huynh khong phai cho con di hoc them hay dong them bat ky khoan phi nao.

 

Sau 2 tieng dong ho, buoi giao luu da nhan duoc khoang 350 cau hoi cua ban doc. Ban Tu van da chon loc tra loi nhung cau hoi tieu bieu. Nhung cau hoi con lai se duoc chon loc tra loi tiep. Moi ban doc tiep tuc theo doi tren Bao Nguoi Lao Dong Online.

 

Truong Quoc te chau A - Thai Binh Duong (Asia Pacific College)

KE HOACH TUYEN SINH NAM HOC 2007-2008

Nam hoc 2007–2008 truong nhan ho so tuyen sinh tu lop mau giao den lop 12 tai cac co so sau:

* 34 – 36 Dinh Tien Hoang, quan 1. DT: 08.910 1580.

* 82 Dinh Bo Linh, quan Binh Thanh. DT: 08.511 8449.

* 26/6 Nguyen Binh Khiem, quan 1. DT: 08.910 6623.

* 33 Nguyen Binh Khiem, quan 1. DT: 08.910 1580.

Mot gio hoc voi giao vien nuoc ngoai

CHI TIEU TUYEN SINH:

. Truong mau giao: tuyen 100 hoc sinh.

. Truong tieu hoc: tuyen 200 hoc sinh.

. Truong THCS (tu lop 6 – lop 9): tuyen 400 hoc sinh

. Truong THPT (tu lop 10 – 12): tuyen 400 hoc sinh.

DIEU KIEN DU TUYEN:

- Do tuoi theo quy dinh cua Bo GD-DT.

- Nop ho so du tuyen va dang ky ghi danh theo quy dinh.

- Doi voi cac lop dau cap: 1; 6; 10 cac hoc sinh duoc mien thi tuyen, chi thi kiem tra Anh van de nha truong sap xep dung cap lop theo chuong trinh quoc te.

Thoi gian ghi danh: nha truong bat dau nhan ho so dang ky ghi danh tu ngay 15-4-2007, de biet them chi tiet, xin quy phu huynh vui long lien he tai cac co so tren.

Hoc phi:

. Mam non: 220 USD/thang.

. Tieu hoc: 220 USD/thang.

. Trung hoc:

- Lop 6 - 7: 330 USD/thang - Lop 8 - 9: 350 USD/thang.

- Lop 10: 370 USD/thang - Lop 11: 385 USD/thang.

- Lop 12: 400 USD/thang.

*** Le phi ghi danh 200 USD (chi thu mot lan va khong duoc hoan tra)

Giao luu voi hoc sinh quoc te

Cac hinh thuc uu dai dac biet nhu sau:

. Giam 10% hoc phi cho hoc sinh thu hai (2) tro len doi voi cac bac phu huynh co 2 con tro len theo hoc tai truong va duoc ap dung bat ky o cap lop nao.

. Phu huynh chon muc dong hoc phi ca nam se duoc nha truong tang dong phuc, ba lo, non, sach giao khoa.

. Phu huynh chon muc dong hoc phi 6 thang se duoc nha truong tang ba lo, non, sach giao khoa.

Bua an:

Bua an bao gom: an sang, trua, xe va uong sua moi ngay cho hoc sinh do Tap doan Dussmann cua Duc cung cap. Day la cong ty nuoc ngoai uy tin ve cung cap thuc pham tai TPHCM.

. Mam non: 750.000 dong/thang.

. Tieu hoc: 750.000 dong/thang.

. THCS: 900.000 dong/thang.

. THPT: 1.050.000 dong/thang.

Dong phuc:

Tat ca hoc sinh deu phai trang bi dong phuc di hoc va dong phuc the thao theo quy dinh cua nha truong. (Chi phi dong phuc se duoc tinh theo kich co cua hoc sinh va theo dung cap lop).

Xe dua don:

Hoc sinh co the dang ky xe dua don tan nha, muc phi dua don phu thuoc vao lo trinh tu nha hoc sinh den truong.

. Tuyen 1: 1.000.000 VND/thang.

. Tuyen 2: 1.300.000 VND/thang.

. Tuyen 3: 1.600.000 VND/thang.

. Tuyen 4: 1.900.000 VND/thang.

. Cac tuyen dac biet: can cu theo lo trinh cu the.

Noi tru:

Doi voi hoc sinh co nhu cau noi tru, nha truong bo tri cho hoc sinh o tai khu can ho cao cap My Khang, khu do thi moi Phu My Hung duoc trang bi noi that cao cap, co ho boi va phong tap the duc hien dai co bo tri nhan vien quan ly, trong nom va cham soc hoc sinh ngoai thoi gian hoc tai truong.

Chi phi noi tru cho hoc sinh la 300 USD/thang bao gom thay – co quan ly, trang bi noi that, an o, giat giu, dien nuoc, may vi tinh, truyen hinh, le phi tham gia sinh hoat: ho boi, phong tap the duc cao cap.