Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2891318/04112010.aspx

Nang dong hon qua cac tro choi dan gian

"Vui choi khong nhung giup tre tang cuong suc khoe ma ma con co tac dung hinh thanh nhan cach, ca tinh, y chi tinh cam cua tre..." Truong phong Giao duc - Dao tao Ky Anh (Ha Tinh) Nguyen Quoc Anh - truong nhom sang tao nhan dinh nhu vay khi bat tay nghien cuu "Chuyen de pho bien tro choi dan gian vao cac truong THCS".

Phong trao thi dua “Xay dung truong hoc than thien, hoc sinh tich cuc” duoc Bo GD-DT khoi xuong tu nam hoc 2008-2009 da thu hut duoc su quan tam cua cac truong tu vung thuan den vung con kho khan. Day la phong trao tiep noi sau cuoc van dong "Moi thay giao, co giao la mot tam guong dao duc tu hoc va sang tao” duoc trien khai tu nam hoc 2007-2008.

Cuoc thi “Sang tao giao duc” do Bo Giao duc va dao tao giao cho Du an Phat trien Giao duc THCS II thuc hien phoi hop voi Vu Giao duc Trung hoc, Tap chi Giao duc to chuc duoc phat dong vao thang 11/2008 la mot hoat dong nham huong ung cuoc van dong va phong trao thi dua neu tren.


Ban to chuc da nhan duoc hon 300 de tai tham du tu khap moi mien dat nuoc. Trong do, nhieu de tai duoc danh gia dem lai hieu qua ung dung cao. Cu the la de tai "Ren luyen ky nang song cho hoc sinh trong truong THCS", "So do tu duy trong day va hoc" "Chuyen de pho bien tro choi dan gian vao cac truong THCS"...

Tien si Tran Dinh Chau, Vu truong, Giam doc Ban dieu hanh Du an Phat trien Giao duc THCS II, Uy vien Thuong truc Ban chi dao phong trao thi dua “Truong hoc than thien, hoc sinh tich cuc” cua Bo GD-DT nhan dinh: “Qua cuoc thi cho thay tiem nang sang tao trong doi ngu can bo quan ly, giao vien o cac nha truong la rat lon".

Vui choi giup tre hinh thanh nhan cach

Su bung no cua cong nghe so da dua con nguoi tiep can voi nen khoa hoc cong nghe nhanh hon nhung cung khong it "cam do". Ket qua khao sat cua Vien Xa hoi hoc Viet Nam ve game online cong bo moi day cho thay thuc te dang lo ngai khi tuoi 10 tuoi da la "game thu". Doi tuong "nghien game" trong do tuoi hoc tieu hoc va THCS (tu 10-15 tuoi) chiem ty le 26,3%. Tu "nghien game" dan den xao lang viec hoc va xa da vao thoi hu, tat xau.

Nhan thay trach nhiem cua minh, nganh Giao duc - bang cac cuoc van dong da khong ngung tim toi doi moi phuong phap de hoc sinh hung thu hon voi bai hoc, vui hon khi den truong, duoc tiep can voi nhung bai giang "hoc ma choi, choi ma hoc".

Tu kinh nghiem nhieu nam dung lop - Truong phong Giao duc - Dao tao Ky Anh (Ha Tinh) Nguyen Quoc Anh duc rut "vui choi la hoat dong khong the thieu duoc trong doi song tinh than cua tre. Vui choi khong nhung giup tre tang cuong suc khoe ma ma con co tac dung hinh thanh nhan cach, ca tinh, y chi tinh cam cua tre...".

Voi suy nghi do, ong cung moi mot nhom dong nghiep dang cong tac tai Phong GD-DT Ky Anh va mot so hieu truong, giao vien cac truong tieu hoc, THCS tren dia ban cung bat tay nghien cuu chuyen de "Gioi thieu, pho bien tro choi dan gian vao cac truong THCS o Ha Tinh".

Theo phan tich cua nhom, chuyen de nham cung cap cac em nhung loi choi, luat choi trong nhung cuoc vui choi cua tre vung Nghe Tinh xua kia, ma den nay nhieu tro vui choi duong nhu it tre biet den.

Chuyen de nay cung nhan duoc danh gia tu Ban To chuc la co tinh ung dung cao, duoc thuc hien cong phu.

15 tro choi

Van theo ong Nguyen Quoc Anh, tu viec suu tam cac tro choi dan gian luu truyen trong nhan dan cong voi viec tham khao cac tai lieu va cac nghe nhan, den thang 11/2009 da tap hop duoc tren 150 tro choi cac vung mien. Sau do lua chon ra 50 tro choi bien tap thanh Chuyen khao tro choi dan gian de pho bien trong cac truong hoc.

Qua lay y kien bang phieu trac nghiem va y kien truc tiep da lua chon duoc 15 tro choi co the ap dung thuong xuyen vao cac truong hoc, trong cac gio giai lao. Cu the la cac tro choi nhu: Nhay day, Meo duoi chuot, Keo co, Da cau, Nu na Nu nong, Danh the (choi chuyen), O an quan, Nhay bao bo, Rong ran len may...

keoco.jpg
Choi keo co trong truong hoc. Anh Internet.
Ong Quoc Anh cho biet, 15 tro choi noi tren da duoc gioi thieu pho bien thuong xuyen trong cac truong THCS o Ky Anh - Ha Tinh.

Voi tro choi Danh the, ba Nguyen Thi Thanh Mai - pho Hieu truong Truong THCS Ky Tan (Ha Tinh) mo ta, voi tro choi nay khong doi hoi qua nhieu ve khong gian nen cac em co the choi trong lop hoac ngoai san truong, duoi cac goc cay...vao cac gio ra choi hoac truoc khi vao hoc.

Danh the - tro choi danh cho cac ban gai. Cong cu de choi khong qua cau ki, gom 10 que nho co hinh tron, tron dai khoang 30-40 cm va mot qua bong tennis co the nam trong long ban tay.

Hay tro choi dan gian - Keo co cung rat pho bien vi tro choi nay ap dung cho tat ca moi nguoi tu tre em den nguoi lon, ba Mai dan giai. Tro choi nay thuong dien ra vao cac dip le hoi nhu: cac ngay Tet, ngay khai giang, cac buoi cam trai...Do dung cua tro choi nay cung rat don gian - chi can mot soi day thung chac chan va mot chiec khan mau.

"Tro choi keo co khong chi giup HS tang cuong suc khoe ma con ren luyen tinh than lam viec tap the...", ba Mai noi.

Khong chi co cac truong THCS o Ha Tinh long ghep tro choi vao cac gio hoc ngoai khoa, ma nhieu truong o Ha Noi va TP.HCM da ap dung.

Mot trong nhung the manh cua Truong THCS Dong Da (Ha Noi) la boi duong HS gioi. Tuy nhien, cac hoat dong ngoai gio len lop, ngoai khoa cua truong cung rat soi noi. Co giao Van Hong, Pho Hieu truong nha truong cho biet, moi tuan truong deu danh gio ra choi cua 2 buoi hoc de to chuc cac tro choi tap the cho HS (cac buoi khac thi cac em duoc tap the duc giua gio).

Tat ca giao vien cua truong tich cuc tham gia viet sang kien kinh nghiem, trong do nhieu sang kien duoc xep loai cap thanh pho. Su say me va kha nang sang tao cua doi ngu giao vien cua truong duoc pho Truong phong GD-DT quan Dong Da Ta Ngoc Thang ghi nhan.

Con o Ha Tinh, 15 tro choi dan gian do nhom giao vien Phong GD-DT Ky Anh (Ha Tinh) nghien cuu da duoc nhieu truong tren dia ban don nhan. Cu the la Truong Tieu hoc Ky Khang 1, Truong THCS Ky Tan, THCS thi tran Ky Anh, THCS Ky Son....

,