Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2456136/01122009.aspx

Khoi cong duong cao toc Trung Luong - My Thuan

* Phi giao thong 1.000 dong/km

TTO - Ngay 29-11, tai Tien Giang, phat bieu tai le khoi cong duong cao toc Trung Luong - My Thuan, Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh day la du an quan trong trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa vung dong bang song Cuu Long.

Thu tuong Nguyen Tan Dung phat lenh khoi cong duong cao toc Trung Luong - My Thuan sang 29-11 - Anh: N.An

>> Khoi dong lai duong cao toc TP.HCM - Trung Luong
>> 29-11, khoi cong duong cao toc Trung Luong - My Thuan
>> TP.HCM di Dau Giay chi 30 phut

Tuyen duong cao toc Trung Luong - My Thuan dai 54km, mat duong rong 25,5-26,5m cho 4 lan xe chay voi van toc 120 km/gio va co hai lan dung xe khan cap.

Day la mot phan cua du an duong cao toc Bac - Nam, viec ket noi duong cao toc nay voi duong cao toc Bac - Nam se tao dieu kien phat trien kinh te dong bang song Cuu Long, gan voi vung kinh te trong diem phia Nam.

Chu tich UBND tinh Tien Giang Tran The Ngoc cho biet cong trinh xay dung duong cao toc nay co y nghia quan trong de Tien Giang tro thanh cua ngo ve cac tinh mien Tay Nam bo. Dong thoi giup Tien Giang giai toa tinh trang qua tai tren tuyen quoc lo 1 dang co luong xe luu thong ngay cang lon.

Tinh Tien Giang se co gang hoan thanh cong tac den bu giai toa trong nam 2010 de ban giao cho don vi thi cong cong trinh.

Theo Cong ty co phan phat trien duong cao toc BIDV (do Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam chu tri thanh lap), von dau tu tuyen duong la 19.000 ti dong, do cong ty dau tu, se hoan von sau khoang 34 nam khai thac va thu phi giao thong 1.000 dong/km. Du kien cong trinh se hoan thanh vao quy 2-2013.

Tong cong ty Cong trinh giao thong 5 va Tong cong ty Cong trinh giao thong 6 dam nhan thi cong nut giao thong Than Cuu Nghia - doan dau tien cua duong cao toc Trung Luong - My Thuan duoc ket noi giua du an duong cao toc TP.HCM - Trung Luong.  

Khi tuyen duong hoan thanh, duong cao toc TP.HCM - Trung Luong - My Thuan se co tong chieu dai 94km. Hien Bo Giao thong van tai dang giao Ban quan ly du an My Thuan lap du an lam duong cao toc tu My Thuan den Can Tho co chieu dai khoang 34km.

Trong khi do, duong cao toc TP.HCM - Trung Luong dang thi cong giai doan cuoi, hoan chinh tham betong nhua mat duong, du kien cong trinh hoan thanh trong thang 2-2010.

N.AN