Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/238850/17082007.aspx

Do lot BonBon

- Ten cua hang: BonBon

- Dia chi: VPDD HCM: DC: 147 Tran Hung Dao, P. Cau Ong Lanh, Q.1, TP. HCM

                DT: (08) 9205168 Fax: (08) 8367457

                Email: vinachangtai@hcm.fpt.vn

            VPDD Ha Noi: Tang 5, phong 505 toa nha Thanh Dong, 132 – 138 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi

                DT: (04) 7 345 376 – 7 345 377 Fax: (04) 7 345 333

                Email: vinachangtai@hn.fpt.vn

 

- Website: www.bonbonunderwear.com

 

- Khuyen mai: Mua 300,000 d san pham cua BonBon ban se duoc tang mot the cao trung thuong co menh gia 20.000d, 50.000d, 250.000d

- Thoi gian: tu ngay 01/04/07 den 30/04/07