Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1796490/15112008.aspx

Men vi sinh cong nghe moi - dut diem ngay roi loan duong ruot

Theo xep loai cua to chuc Y te The gioi, Viet nam la quoc gia co benh ly roi loan duong ruot cao do van de khong dam bao ve sinh moi truong va an toan thuc pham.

Roi loan duong ruot gay nhung trieu chung het suc phien ha cho hang trieu nguoi, lau dai anh huong den suc khoe, benh tat. Dung gi de dem lai hieu qua cao cho cac chung roi loan duong ruot la van de nhieu nguoi quan tam.

Duong ruot la co quan quan trong, la nen tang cua suc khoe Hay bao ve va cham soc suc khoe duong ruot!

Duong ruot dam trach tat ca chuc nang tieu hoa dinh duong nuoi nang toan bo co the, trong do, vi khuan cong sinh gop phan quan trong cho chuc nang tieu hoa va giup can bang he vi khuan ruot, khong che vi khuan gay hai. Dac biet, vi khuan cong sinh con co vai tro phong ve va de khang benh tat, giup cho co the khoe manh. Boi vi 70-80% he thong mien dich cua co the (san sinh ra IgA) duoc dat tai thanh ruot, nen su thieu hut 1 luong du vi khuan co loi co the pha huy he thong mien dich nay.

Nhung yeu to anh huong bat loi cho duong ruot nhu: khong dam bao ve sinh an toan thuc pham va moi truong; cuoc song ban ron lo toan thuong dan den stress, giam kha nang de khang, dung khang sinh keo dai, tiep khach phai dung bia ruou…huong den suc khoe ma dac biet la tac dong truc tiep len he tieu hoa, lam roi loan men vi sinh gay nen nhung trieu chung het suc phien toai nhu tieu chay, sinh bung, day bung, di phan song, viem ruot, viem dai trang, tao bon. Roi loan lau dai anh huong chuyen hoa giam kha nang hap thu, giam dung nap lactose, tang cholesterol, giam de khang, sinh san pham phu, sinh doc chat, anh huong den nhieu co quan khac, tham chi tao yeu to gay ung thu.

De giu gin duong ruot khoe manh, dieu quan trong dau tien la phai giu gin ve sinh ca nhan trong sinh hoat, chu y chon lua san pham va an uong hop ve sinh, giu gin ve sinh moi truong, tranh yeu to bat loi gay mat can bang he vi khuan ruot. Tuy nhien khong de tranh khoi nhung anh huong xau nay nen roi loan duong ruot van thuong xuyen xay ra tu nhu nhi cho den nguoi gia.

Khi bi roi loan duong ruot thi dung gi de cham soc? Vi nguyen nhan da ro, phan lon dieu do roi loan gay mat can bang he vi sinh duong ruot, nen dung men vi sinh dung cach la giai phap giup bao ve duong ruot - co quan quan trong cho suc khoe, va la cach tot de phong ngua benh tat, giup lap lai can bang, phong ngua benh tim mach va giam nguy co ung thu ruot.

Cac san pham men vi sinh thong thuong rat nhieu, trong thuc pham nhu kim chi, dua chua, phomat, sua chua... hay trong duoc pham voi rat nhieu loai. Men vi sinh la nhung vi khuan co loi cho duong ruot, duoc thong nhat ten goi la probiotic. Theo dinh nghia cua FAO/WHO: probiotic la nhung vi sinh vat song ma khi su dung voi mot luong day du va hop ly se mang lai loi ich cho sinh vat tiep nhan”. De de hieu, doi voi suc khoe con nguoi, thuat ngu probiotic thuong duoc hieu la nhung chung vi khuan len men Lactic da duoc cong nhan la loi ich cho suc khoe.

Viec chon lua san pham nao tot cho nguoi tieu dung la khong de, vi probiotic kho song khi bao quan, chet hau het khi bi tac dong boi acid da day va muoi mat. Cac san pham thuc pham chi chu yeu cho gia tri dinh duong, khong hieu qua ro ret khi su dung voi muc dich dieu tri roi loan duong ruot

Bang cach nao probiotic qua duoc hang rao phong ve chong nhiem khuan – Da day?

Cac nha nghien cuu va san xuat da tim moi cach de khac phuc nhuoc diem nay nhung khong de. Va that vay, cong nghe bao che san pham probiotic da trai qua 4 the he cong nghe bao che moi hoan thien dan

- The he dau tien la dang vi khuan khong bao (Non- coated) co nhuoc diem lon nhat la gan nhu khong song sot khi di qua da day va dich mat .

- The he 2 la dang bao tan trong ruot (Enteric-coated) dua vao duoi dang vien nen hoac vien nang co lop bao ben ngoai, la y tuong hay nhung khong ung dung nhieu do van con nhieu nhuoc diem.

- The he thu 3 la dang bao vi nang (Micro-Encapsulated) khac phuc duoc han che cua the he thu 2 nhung co nhuoc diem la kha nang phong thich tai ruot chua tot.

- The he thu 4 la cong nghe bao kep DuolacTM la cong nghe moi nhat voi lop ben trong la protein va ben ngoai la polysaccharide co uu diem vuot troi, dat duoc nhung yeu cau khi su dung probiotic. San pham cong nghe bao kep hien nay da co o Viet Nam (LACCLEAN, KIDLAC)

Lacclean & Kidlac hieu qua cao voi nhung roi loan duong ruot do mat can bang he vi khuan ruot .

Vi LACCLEAN (cho nguoi lon) va KIDLAC (cho tre em) su dung cong nghe probiotic bao kep - DuolacTM san pham nay da chung minh kha nang dap ung yeu cau quan trong nhat cua probiotic va cong thuc co nhieu uu diem:

Thu nhat, cong nghe probiotic the he thu 4 khac phuc nhuoc diem cac the he cu, phat huy tot da tac dung cua probiotic: Nho lop bao polysacchride giup bao dam song tot trong qua trinh san xuat & bao quan (rat can cho dieu kien khi hau nong am o Viet Nam); lop bao protein co dac tinh dong von trong moi truong acid giup chong chiu duoc tac dong khi qua dich da day va muoi mat de den ruot. Tai ruot, nho lop protein co tinh phan tan tot trong pH trung tinh hoac hoi kem o ruot, probiotic se phong thich tot ( giai phap tac dung tai dich) nho do san sinh nhanh chong de phat huy toi da tac dung. Sau khi uong khoan 2-3 gio probiotic vao den ruot se phat huy tac dung va bieu hien nhan thay ro la giam trieu chung va se co cam nhan de chiu duong ruot ( neu probiotic bi hao hut khong du luong se khong thay tac dung nay)

Thu hai, ve chung - san pham duoc phoi hop nhieu chung da duoc cong nhan an toan, co tac dung tot hon dung rieng le, dong thoi chung probiotic phoi hop co phan biet giua nguoi lon va tre em giup san pham phu hop theo tuoi tac.

Ngoai ra, san pham con phoi hop them Vitamin & mot so chat khac nhu prebiotic (FOS) giup tang sinh probiotic . Day la cong thuc phoi hop het suc khoa hoc, dem lai hieu cao cho roi loan duong ruot.

Khi su dung san pham mang lai hieu qua cao, nhanh chong dut diem cac roi loan duong ruot do mat can bang he vi khuan ruot, thuong bieu hien cac trieu chung: tieu chay, viem ruot, chuong sinh bung, phan song, roi loan chuc nang tieu hoa, thoi rua trong ruot...San pham con cai thien cac tinh trang roi loan duong ruot do he vi sinh duong ruot mat can bang lau dai anh huong den chuyen hoa va chuc nang binh thuong cua ruot, gay nen tao bon, viem dai trang, khong uong duoc sua do khong dung nap lactose, ho tro kha nang mien dich, tang suc de khang, giup phong ngua benh tat, giup cho duong ruot khoe manh, tang kha nang hap thu dinh duong. San pham con bo sung dinh duong, rat can thiet khi bi roi loan duong ruot, voi nhieu loai vitamin B,C,E va dac biet KIDLAC con bo sung them DHA can thiet cho tri nao va thi luc, Clostrum tang kha nang de khang.

San pham an toan vi thanh phan chinh la probiotic, nhung vi sinh vat nay chinh la nhung chung thuong tru co loi cho duong ruot, da duoc cong nhan an toan (WHO/FAO, GRASS).

Chung ta co the su dung khi can thiet nhu la lieu phap chua tri hay dung lau dai phong ngua nhu bien phap bao ve suc khoe. Cac san pham cong nghe Duolac da khan dinh chat luong hang dau tren nhieu thi truong ke ca cac thi truong khat khe nhat nhu My, Chau Au va Nhat Ban.

(24H.COM.VN)