Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1630324/26082008.aspx

Thi truong lao dong xuat khau: Nhieu co hoi viec lam hap dan

LDXK do Cong ty Airseco dua qua Trung Dong dang chuan bi lam thu tuc xuat canh tai san bay Tan Son Nhat -Anh: HO VAN

Thi truong lao dong xuat khau (LDXK) Czech te liet, Malaysia va Dai Loan nhieu bien dong... trong khi thi truong LDXK Nhat chi phi cao, Han Quoc co chi tieu khiem ton.

Thuc te nay khong ngan can duoc nhieu doanh nghiep (DN) khi da biet khai thac nhung thi truong LDXK tiem nang khac voi nhung don hang hap dan, tao co hoi viec lam cung rat hap dan cho nguoi lao dong (LD).

Trung dong: nhieu don hang chat luong

Ong Nguyen Xuan Vui, tong giam doc Cong ty co phan va Dich vu thuong mai hang khong (Airseco), cho biet cong ty da ky voi doi tac mot khach san 5 sao o Dubai (Cac Tieu vuong quoc A Rap thong nhat) tuyen dung khoang 100 LD VN lam cac cong viec: phuc vu ban, phuc vu bep, phong, nhan vien le tan... Theo don hang nay, thu nhap co the dat 7-10 trieu dong/thang tuy tung vi tri lam viec, trong khi chi phi dich vu moi gioi, kham suc khoe... chi khoang 20 trieu dong.

Nhieu DN khac cung da ky duoc nhung don hang chat luong cao tai Trung Dong. Trong do, mot so DN co don hang cung ung cho doi tac la Hang Hang khong Dubai. Nhung don hang nay khai thac chu yeu nhom LD co tay nghe va trinh do cao nhu: chuyen gia bao duong trang thiet bi, chuyen gia phong dieu khien, ky su dien dan dung, ky su PDI, tho dien cao cap UPS... LD di theo don hang nay co thoi han ba nam voi muc luong binh quan 1.200-1.500 USD/thang. Tuy nhien, dieu kien tuyen dung phai co bang cap chuyen mon lien quan, toi thieu hai nam kinh nghiem, gioi tieng Anh...

Macau: phi thap, luong cao

Ong Le Viet Hung, giam doc chi nhanh Cong ty Van tai bien va LDXK Isalco tai TP.HCM, cho biet thi truong Macau luon can LD trong linh vuc dich vu phuc vu. Chi can co ngoai hinh tuong doi, suc khoe binh thuong, biet tieng Anh hoac tieng Hoa la co the tham gia du tuyen. Theo ong Hung, don hang cua cong ty ky ket voi doi tac luon dap ung muc thu nhap tu 750 USD/thang tro len voi khi chi phi hoan toan mien phi (neu trung tuyen, LD chi chi cac khoan phi visa, hoc nghe va tieng, kham suc khoe...).

Cong ty GMAS cung vua duoc phep tien hanh tuyen dung va thi diem cung ung 50 LD lam viec trong cac khach san 5 sao o Macau cho doi tac - Cong ty CP huu han Bac Thai Macau thong qua doi tac Cong ty TNHH dich vu LD quoc te Dong A - Macau. Neu duoc tuyen dung, nguoi LD se lam o khach san, nha hang cao cap voi cong viec: phuc vu an uong, buong, ban, quay bar, truc sanh tiep don va tien khach, truc dien thoai, le tan...

Dieu kien quan trong nhat: thong thao tieng Trung hoac tieng Anh. Uu tien tot nghiep DH-CD ngoai ngu tieng Anh hoac tieng Trung; da qua dao tao tai cac truong nghiep vu nha hang, khach san; gioi ngoai ngu; da va dang lam viec trong cac khach san, nha hang cao cap.

Thu nhap voi nhan vien phuc vu an uong, quay bar la 870 USD/thang; nhan vien le tan sanh, truc dien thoai 1.200 USD/thang (toan bo cac khoan phi moi gioi, phi dich vu, ve may bay luot di, phi visa xuat canh la 1.000 USD).

HO VAN - VIET HUNG