Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1415400/18052008.aspx

Co hoi moi cho lao dong Viet Nam sang My lam viec

Sau mot thoi gian dai tim hieu thi truong de thuc hien thi diem dua lao dong sang lam viec tai My, Cty Co phan tien bo Quoc te (AIC) da dua 2 lao dong sang My lam viec trong linh vuc san golf. 

Dong tau la nganh dang can nhieu tho han tai My  Anh: H.M

Theo ba Nguyen Thi Thanh Nhan - Giam doc Cty AIC, don hang ma Cty ky ket voi doi tac My gom 75 nguoi. Thoi diem nay, da co 18 nguoi da lam xong ho so nop vao Dai su quan My.

Trong so 18 lao dong, da co hai lao dong duoc cap visa; 16 lao dong con lai dang cho. Theo ba Nhan, day la tin hieu mung vi viec xin thu tuc nhap canh cho nguoi lao dong vao My tu truoc den nay gap nhieu kho khan.

Ly do khien doanh nghiep kho khan trong viec xin visa cho nguoi lao dong la vi phia My lo ngai lao dong Viet Nam khi sang My lam viec se bo tron. Hon nua, tieu chuan phia My dua ra rat cao ca ve trinh do tay nghe, ngoai ngu lan suc khoe. Mac du, Cty AIC hien dang tuyen lao dong di My lam viec trong 2 linh vuc (san golf va nong nghiep), nhung so luong lao dong duoc cap visa hien con han che.

“My thuong uu tien nhung lao dong da tung co thoi gian lam viec o nuoc ngoai (nhu: Han Quoc, Nhat Ban...) ve nuoc dung thoi han hop dong” - Ba Nhan nhan manh.

Ong Nguyen Xuan Vui - Chu tich HDQT, Tong giam doc AIRSECO - mot trong so doanh nghiep duoc thi diem (da tim hieu thi truong My tu nhung ngay dau tien) dua lao dong sang My, cho rang, xuat khau lao dong sang My phai tim lao dong dang tin cay de “chon mat gui vang”, chu khong tuyen nhu mot so thi truong pho thong khac. Trong viec chong tron, dao tao nghe, dao tao dinh huong..., giua doanh nghiep va Bo, doanh nghiep voi nhau phai phoi hop chat che de tranh canh “trong danh xuoi, ken thoi nguoc”! Voi thi truong nay neu de xay ra su co (nhu: bo tron, danh nhau...) thi xu ly rat met moi!

Theo lanh dao Cty Co phan Simco Song Da (Simco Song Da), trong thang 5 toi, lao dong dau tien cua Cty cung se len duong sang Hoa Ky lam viec. Nguoi vua duoc Tong lanh su quan Hoa Ky tai TP HCM cap visa H2B (lao dong nganh phi nong nghiep) la anh Nguyen Van Hai (sinh nam 1984, que o Ha Tinh). Duoc biet, anh Hai la tho han co trinh do cao (6GR), da tung di lao dong co thoi han o nuoc ngoai, ve nuoc dung hop dong.

Ong Chu Minh Tuan - Chu tich Hoi dong quan tri Cty Simco Song Da cho rang, van de quan trong nhat de dua lao dong sang My chinh la chat luong lao dong. Neu lao dong duoc tuyen chon, dao tao ky cang, chat che ca ve tay nghe, suc khoe, trinh do ngoai ngu va cac dieu kien rang buoc nhu phai la nguoi da co gia dinh thi viec nguoi lao dong duoc cap visa lam viec tai My khong phai la qua kho. 

Co hoi moi cho nguoi lao dong

Ong Nguyen Ngoc Quynh - Cuc truong Quan ly lao dong ngoai nuoc:

Doanh nghiep can phai lam than trong

Mac du My co nhu cau nhan lao dong nuoc ngoai den lam viec nhung nhung quy dinh cua ho trong viec tiep nhan lao dong nuoc ngoai cung rat kho khan. Ly do la vi so lao dong Viet Nam khi sang My lam viec se khong ve nuoc dung thoi han.

Den thoi diem nay, sau khi kiem tra, Bo thay mot so doanh nghiep co kha nang tuyen dung va dua lao dong sang My nen da cho lam thi diem. Mac du cac doanh nghiep deu lam rat can than nhung viec tuyen lao dong con kho khan va so luong dua di con rat khiem ton.

My la thi truong moi, nhay cam nen doanh nghiep can phai lam than trong, tranh tinh trang nguoi lao dong do xo dang ky se khong co loi va co the bi cac doi tuong xau lua.

Thuc ra, My khong cam lao dong Viet Nam sang lam viec ma van de kho khan hien nay la nguoi lao dong Viet Nam khi dang ky co duoc phong van va cap visa hay khong.

N.P.C

Hien, mot so Cty duoc Bo LD-TB&XH cho thi diem dua lao dong sang My dang co nhu cau tuyen lao dong nhu: Cty AIC, Cty AIRSECO, Cty Simco Song Da, Trung tam xuat khau lao dong Viracimex. Trao doi voi PV Tien phong, ba Nguyen Thi Thanh Nhan - Giam doc Cty AIC cho biet: AIC hien dang can tuyen 80 lao dong sang Hoa Ky lam viec trong cac du an san golf, muc luong co ban khoang 1.300 USD/thang. Dieu kien rang buoc kem theo la lao dong da lap gia dinh va 2 con de dam bao khong bo tron khi het hop dong.

Cty Simco Song Da cung dang tuyen 150 lao dong la tho han bac cao sang My lam viec trong hai linh vuc dong tau va dau khi. Tieu chuan tuyen chon: Lao dong nam (tuoi tu 20-40), can nang 50 kg tro len; tieng Anh giao tiep co ban; cac dieu kien bat buoc khac: Tung lam viec tai nuoc ngoai (co visa, the cu tru cu o nuoc da tung lam viec); da ket hon (co giay dang ky ket hon); dat trinh do nghe han bac 6GR.

Doi voi nhung lao dong chua biet nghe se duoc Cty dao tao, nhung nguoi co nghe se duoc hoc nang cao tay nghe. Thoi han hop dong 30 thang (duoc gia han thoi gian lam viec 2 lan). Sau khi het hop dong 30 thang, sau 4 thang tro ve Viet Nam, lao dong co the quay tro lai lam viec tiep 30 thang. Luong co ban: 15 USD/gio (chua ke lam them gio); tong thu nhap khoang 4.000 USD/thang.

Lao dong se phai tam dat coc khi dang ky du tuyen la 1.000 USD (so tien nay duoc Cty thanh toan lai cho nguoi lao dong khi lam thu tuc xuat canh). Khi lao dong co visa, Cty se thu phi (du kien khoang 8.000USD; trong do gom: phi lam thu tuc tai Hoa Ky, ve may bay khu hoi, phi moi gioi va phi dich vu).

Da so doanh nghiep khi duoc hoi deu cho rang, My la thi truong lao dong tiem nang, thu nhap cao nhung de dua duoc so luong lon lao dong sang My la rat kho. Trong khi do, viec xin visa cho nguoi lao dong hien nay dang gap rat nhieu kho khan. Dieu cac doanh nghiep can hien nay la Bo LD-TB&XH can phoi hop cung cac doanh nghiep lam viec voi Dai su quan My ve van de nay.

Mot lanh dao Bo LD-TB&XH cho cho biet, viec mot so doanh nghiep da dua duoc lao dong sang My la tin hieu dang mung. Bo cung dang thuc hien tung buoc cac giai phap de giup cac doanh nghiep dua duoc lao dong co chat luong, du dieu kien sang My lam viec. Theo mot can bo cua Bo LD-TB&XH, hien nay co 4 doanh nghiep duoc Bo cho phep thi diem dua lao dong sang My la: Cty AIC, Cty AIRSECO, Trung tam XKLD Viracimex, Cty Simco Song Da.

Quy trinh xin visa lao dong vao Hoa Ky

Sau khi nop ho so, neu dap ung yeu cau, Bo Lao dong Hoa Ky se cap giay xac nhan cho phep nha tuyen dung phia My duoc tuyen nguoi lao dong nuoc ngoai. Sau do, nha tuyen dung mang giay phep nay nop cho bo phan di tru. Bo phan di tru se xem xet nguoi lao dong nuoc ngoai can loai visa nao. Visa danh cho nhung nguoi muon vao Hoa Ky lam viec thuoc dang H, thoi han thuong khong qua 1 nam.

Dang H1: Danh cho nhung chuyen vien tay nghe cao, dac biet la cac chuyen gia cong nghe thong tin.

Dang H2 hay con goi la visa ngan han danh cho NLD thoi vu - chu yeu lam nong - la dang visa khong di dan.

Vi vay, duong don xin visa H2 phai chung minh duoc ho co nhieu rang buoc, nen tang vung chac o Viet Nam, sau khi lam viec o Hoa Ky, nhat dinh se ve nuoc.

N.H.M

 Phong Cam