Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1271506/28032008.aspx

Cac truong DH ngoai cong lap tuyen sinh the nao?

Cung nhu moi nam, co rat it trong so cac truong dai hoc ngoai cong lap to chuc thi tuyen ma to chuc xet tuyen. Tuy nhien, du thi tuyen hay xet tuyen thi, doi voi he truong nay, thi sinh chi can dat diem san la co co hoi trung tuyen.

Va nguon tuyen chu yeu cua cac truong la tu nhung thi sinh truot nguyen vong 1 o cac truong dai hoc cong lap.

Truong nao to chuc thi tuyen?

Cac sinh vien khoa Du lich truong DH Van Hien TPHCM

O khu vuc phia Nam, truong DH dan lap Lac Hong (Dong Nai) thuong to chuc thi tuyen sinh de chu dong nguon tuyen o nguyen vong 1.

Nam nay, truong to chuc tuyen sinh trong ca nuoc duoi hinh thuc thi tuyen voi tong chi tieu la 2.000 sinh vien voi cac nganh: Tin hoc, Dien tu vien thong, Dien khi hoa va cung cap dien, Co khi, Xay dung dan dung va cong nghiep, Xay dung cau duong, Cong nghe cat may, Cong nghe tu dong, Ky thuat dien- dien tu, Cong nghe hoa vo co va huu co, Cong nghe thuc pham, Khoa hoc moi truong, Nong nghiep, Sinh hoc, Quan tri kinh doanh, Tai chinh, Ke toan, Kinh te, Dong phuong, Viet Nam hoc, Tieng Anh.

Truong DH dan lap Ngoai ngu - Tin hoc TPHCM chi to chuc thi tuyen sinh khoi D. Rieng khoi A nha truong  tuyen sinh bang hinh thuc xet tuyen.

Nam nay, truong tuyen sinh 1.800 chi tieu vao cac nganh: Cong nghe thong tin, Quan tri kinh doanh, Quan tri du lich, Dong phuong hoc, Tieng Anh, Tieng Trung, Quan he quoc te va tieng Anh. DH Hoa Sen (TPHCM) to chuc thi tuyen voi 1.000 chi tieu DH o cac nganh kinh te, Tin hoc, Ngoai ngu va tuyen 700 chi tieu CD (he nay xet tuyen).

Truong DH dan lap ky thuat cong nghe TPHCM to chuc thi tuyen voi 1.900 chi tieu DH va 300 chi tieu CD. Cac nganh DH gom: Dien tu vien thong, Cong nghe thong tin, Ky thuat dien, Xay dung dan dung va cong nghiep, Xay dung cau duong, Co dien tu, Cong nghe may, Ky thuat moi truong, Co khi tu dong, Cong nghe thuc pham, Cong nghe sinh hoc, Thiet ke noi that, Thoi trang, Quan tri kinh doanh, Ke toan, Quan tri du lich, Tieng Anh.

Truong DH ban cong Marketing (TPHCM) thi tuyen sinh voi 750 chi tieu cac nganh Kinh te, Tai chinh, Ngan hang, Marketing, Tieng Anh. Truong DH ban cong Ton Duc Thang (TPHCM)  thi tuyen voi 3.000 chi tieu o nhieu khoi nganh Cong nghe, Kinh te, Ky thuat, Ngoai ngu, Xa hoi thuoc cac khoi A,B,C,D.

Truong DH Thang Long (Ha Noi) to chuc thi tuyen sinh voi 1.750 chi tieu thuoc khoi nganh Ngoai ngu, Kinh te, Tin hoc.

DH FPT so tuyen mon trac nghiem (Toan - Tu duy logic) va Tu luan. Neu qua so tuyen, dat diem san DH la trung tuyen. Chi tieu cua truong la 1.200  sinh vien.

Truong DH Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi tuyen 2500 chi tieu cac nganh Cong nghe thong tin, Kinh te, Du lich va Ngoai ngu...

Va rat nhieu truong xet tuyen

Thi sinh truot nguyen vong 1 vao cac truong DH cong lap nhung co diem thi dat diem san DH cua Bo GD-DT deu co co hoi trung tuyen vao cac truong DH dan lap neu nop ho so dang ky nguyen vong 2 vao nhung truong nay.

DH Binh Duong xet tuyen 2.100 chi tieu, trong do co 1.500 chi tieu DH o tat ca cac khoi, nganh. DH dan lap Cuu Long (Vinh Long) xet tuyen trong ca nuoc 1.700 chi tieu DH o cac khoi nganh Ky thuat, Tin hoc, Xa hoi, Kinh te, Ngoai ngu, Van hoc...

DH dan lap Cong nghe Sai Gon xet tuyen 800 chi tieu DH cac nganh khoi A,B,D,V.

DH dan lap Duy Tan (Da Nang) xet tuyen 1.700 chi tieu DH o nhieu khoi, nganh va 800 chi tieu CD cac nganh: Xay dung, Ke toan, Tin hoc.

DH dan lap Hong Bang (TPHCM) xet tuyen 2.500 chi tieu DH o nhieu khoi nganh, dac biet la nganh the thao va xet tuyen 400 chi tieu CD.

DH dan lap Hung Vuong (TPHCM) xet tuyen 1.100 chi tieu, trong do co 880 chi tieu DH o nhieu khoi nganh, dac biet co 2 nganh dac thu la Quan tri benh vien va Cong nghe sau thu hoach.

Truong DH dan lap Phu Xuan (Hue) xet tuyen 1.200 chi tieu DH  cac nganh Tin hoc, Kinh te, Ngoai ngu, Xa hoi... va xet tuyen 200 chi tieu CD nganh Cong nghe thong tin va Ke toan.

DH dan lap Van Hien (TPHCM) xet tuyen 1.200 chi tieu DH o cac nganh Tin hoc, Dien tu vien thong, Kinh te, Van hoc, Ngoai ngu va 400 chi tieu CD.

DH dan lap Van Lang (TPHCM) xet tuyen 2.400 chi tieu DH o nhieu nganh nghe. DH dan lap Yersin (Da Lat) xet tuyen 1.300 chi tieu DH o cac khoi thi A,D1, V,H,B, C.

DH Tay Do (Can Tho) xet tuyen 1.400 chi tieu DH nhieu nganh hoc, trong do co kha nhieu nganh thuoc khoi nong nghiep.

DH dan lap Hai Phong xet tuyen 2.000 chi tieu o nhieu nganh nghe. 

DH dan lap Dong Do (Ha Noi) xet tuyen 1.500 chi tieu;

DH dan lap Luong The Vinh xet tuyen 1.500 chi tieu DH.

DH dan lap Phuong Dong (Ha Noi) xet tuyen 2.100 chi tieu, trong do co 1.800 chi tieu DH...

Thuy An