Xem phim trực tuyến

   Q.1

 1. BQL CHỢ BẾN THÀNH
  Địa chỉ : CỬA NAM CHỢ BẾN THÀNH P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8292096

 2. BQL CHỢ CÔ GIANG
  Địa chỉ : 110 CÔ GIANG, P.CG, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8860391

 3. BQL CHỢ ĐAKAO
  Địa chỉ : 23-25 NGUYỄN HUY TỰ, P.ĐK, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8294052

 4. BQL CHỢ P.CẦU KHO
  Địa chỉ : 26A NGUYỄN VĂN CỪ, P.CK, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9200469

 1. BQL CHỢ TÂN ĐỊNH
  Địa chỉ : 1 BÀ LÊ CHÂN, P.TĐ, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8299280

 2. BQL CHỢ THÁI BÌNH
  Địa chỉ : PHẠM NGŨ LÃO, P.PNL, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8394027

 3. CTY TNHH CHỢ CỬA KHẨU MỘC BÀI
  Địa chỉ : 275B PHẠM NGŨ LÃO, P.PNL, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9204755
 4.  
   Q.10

 1. BQL CHỢ CHÍ HÒA
  Địa chỉ : 24 TÔ HIẾN THÀNH, P.15, Q.10, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8630391

 2. BQL CHỢ HÒA HƯNG
  Địa chỉ : 539A CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.15, Q.10, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8642780

 1. BQL CHỢ NGUYỄN TRI PHƯƠNG
  Địa chỉ : NGUYỄN LÂM, P.6, Q.10, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8553159
 2.  
   Q.11

 1. BQL CHỢ BÌNH THỚI
  Địa chỉ : 377/53 MINH PHỤNG, P.10, Q.11, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9634365

 2. BQL CHỢ LÃNH BINH THĂNG
  Địa chỉ : 297 LÃNH BINH THĂNG, P.8, Q.11, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9627549

 1. BQL CHỢ PHÚ THỌ
  Địa chỉ : 124 LÃNH BINH THĂNG, P.13, Q.11, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8580378

 2. BQL CHỢ THIẾC
  Địa chỉ : PHÓ CƠ ĐIỀU, P.6, Q.11, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8556641
   Q.12

 1. BQL CHỢ HIỆP THÀNH
  Địa chỉ : P.HIỆP THÀNH, Q.12, TP. HCM
  Điện thoại: (08)5974103

 2. BQL CHỢ LẠC QUANG
  Địa chỉ : QL22, P.TÂN THỚI NHẤT, Q.12, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7191558

 1. BQL CHỢ NGÃ TƯ GA
  Địa chỉ : P.THẠNH LỘC, Q.12, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7160963
 2.  
   Q.3

 1. BQL CHỢ BÀN CỜ
  Địa chỉ : 664/2 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.3, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8391493

 2. BQL CHỢ BÙI PHÁT
  Địa chỉ : 453/130 LÊ VĂN SỸ, P.12, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8436780

 1. BQL CHỢ NGUYỄN VĂN TRỖI
  Địa chỉ : CHỢ NGUYỄN VĂN TRỖI P.13, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9317788

 2. BQL CHỢ VƯỜN CHUỐI
  Địa chỉ : CHỢ VƯỜN CHUỐI P.4, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8324462
   Q.4

 1. BQL CHỢ XÓM CHIẾU
  Địa chỉ : 1 ĐINH LỄ, P.12, Q.4, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9401355
   
   Q.5

 1. BQL CHỢ BÀU SEN
  Địa chỉ : 381/28 AN DƯƠNG VƯƠNG, P.3, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8331824

 2. BQL CHỢ HÀ TÔN QUYỀN
  Địa chỉ : 165/17 TÂN THÀNH, P.15, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9552975

 3. BQL CHỢ HÒA BÌNH
  Địa chỉ : NHÀ LỒNG CHỢ BÙI HỮU NGHĨA, P.5, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9237713

 4. BQL CHỢ KIM BIÊN
  Địa chỉ : CHỢ KIM BIÊN P.13, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8551557

 5. BQL CHỢ PHÙNG HƯNG
  Địa chỉ : 214C PHÙNG HƯNG, P.14, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8573165

 6. BQL CHỢ SOÁI KÌNH LÂM
  Địa chỉ : 545 TRẦN HƯNG ĐẠO B, P.14, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8554411

 1. BQL CHỢ TÂN THÀNH
  Địa chỉ : 68 PHẠM HỮU CHÍ, P.12, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9552129

 2. BQL CHỢ TRẦN CHÁNH CHIẾU
  Địa chỉ : 1 PHÚ GIÁO, P.14, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8537342

 3. BQL CHỢ VẬT TƯ Q.5
  Địa chỉ : 133 HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG, P.10, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8553250

 4. BQL CHỢ VLXD
  Địa chỉ : 1A TRỊNH HOÀI ĐỨC, P.13, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8561889

 5. BQL CHỢ XÃ TÂY
  Địa chỉ : 36 PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG, P.11, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8571172
 6.  
   Q.6

 1. BQL CHỢ BÌNH TÂY
  Địa chỉ : 24 NGUYỄN HỮU THẬN, P.2, Q.6, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8571512

 2. BQL CHỢ BÌNH TIÊN
  Địa chỉ : CHỢ BÌNH TIÊN PHẠM PHÚ THỨ, P.4, Q.6, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9671166

 3. BQL CHỢ HỒ TRỌNG QUÝ
  Địa chỉ : LÝ CHIÊU HOÀNG, P.10, Q.6, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8763676

 1. BQL CHỢ MINH PHỤNG
  Địa chỉ : 122BIS MINH PHỤNG, P.6, Q.6, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9695187

 2. BQL CHỢ PHÚ LÂM
  Địa chỉ : 54B BÀ HOM, P.13, Q.6, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8753324
 3.  
   Q.7

 1. BQL CHỢ CX NGÂN HÀNG
  Địa chỉ : CHỢ CX NGÂN HÀNG KP4 P.TÂN THUẬN TÂY, Q.7, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8725775

 1. BQL CHỢ TÂN PHÚ
  Địa chỉ : P.TÂN PHÚ, Q.7, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7711046
   Q.8

 1. BQL CHỢ BA ĐÌNH
  Địa chỉ : 66C BA ĐÌNH, P.10, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9540608

 2. BQL CHỢ BÌNH ĐÔNG
  Địa chỉ : 301F BÌNH ĐÔNG, P.14, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9515627

 3. BQL CHỢ LÒ THANH
  Địa chỉ : PHẠM THẾ HIỂN, P.6, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9812662

 4. BQL CHỢ NGUYỄN CHẾ NGHĨA
  Địa chỉ : 127 NGUYỄN CHẾ NGHĨA, P.12, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8549589

 5. BQL CHỢ NHỊ THIÊN ĐƯỜNG
  Địa chỉ : CHỢ NHỊ THIÊN ĐƯỜNG P.5, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8503643

 1. BQL CHỢ PHẠM THẾ HIỂN
  Địa chỉ : ĐƯỜNG 13, P.4, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8505239

 2. BQL CHỢ VẠN NGUYÊN
  Địa chỉ : CHƠ BÌNH ĐÔNG P.15, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9801331

 3. BQL CHỢ XÓM CỦI
  Địa chỉ : TÙNG THIỆN VƯƠNG, P.11, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9512289

 4. BQL CỤM CHỢ P.15
  Địa chỉ : BẾN MỄ CỐC, P.15, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8867498

 5. CTY QUẢN LÝ & KD CHỢ BÌNH ĐIỀN
  Địa chỉ : KP6 NGUYỄN VĂN LINH, P.7, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7590004
   Q.9

 1. BQL CHỢ PHƯỚC BÌNH
  Địa chỉ : 74 KP3 ĐL2, P.PHƯỚC BÌNH, Q.9, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7310054

 2. BQL CHỢ PHƯỚC LONG B
  Địa chỉ : P.PHƯỚC LONG B, Q.9, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7310818

 1. CHỢ TĂNG NHƠN PHÚ B
  Địa chỉ : 263 TỔ 5 KP3 ĐÌNH PHONG PHÚ P.TĂNG NHƠN PHÚ B, Q.9, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7281537
 2.  
   H.BÌNH CHÁNH

 1. BQL CHỢ BÌNH CHÁNH
  Địa chỉ : 20A, ẤP 4, X.BÌNH CHÁNH, H.BC, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8758501

 2. BQL CHỢ TÂN NHỰT
  Địa chỉ : CHỢ TÂN NHỰT X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
  Điện thoại: (08)5378726

 1. DNTN VẠN NGÂN
  Địa chỉ : D16/41 ẤP 4, X.TÂN QUÝ TÂY, H.BC, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7692111
 2.  
   Q.BÌNH TÂN

 1. BQL CHỢ AN LẠC
  Địa chỉ : 383/2 KINH DƯƠNG VƯƠNG, P.AN LẠC, Q.BTÂN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7524896
   
   Q.BÌNH THẠNH

 1. BQL CHỢ BÀ CHIỂU
  Địa chỉ : 40 DIÊN HỒNG, P.1, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8412483

 2. BQL CHỢ PHAN VĂN TRỊ
  Địa chỉ : 233A PHAN VĂN TRỊ, P.11, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8434031

 3. BQL CHỢ THANH ĐA
  Địa chỉ : THANH ĐA, P.27, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)5566451

 1. BQL CHỢ THỊ NGHÈ
  Địa chỉ : 36 CÔNG TRƯỜNG HÒA BÌNH, P.19, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8992025

 2. BQL CHỢ VĂN THÁNH
  Địa chỉ : ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.25, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8992130
 3.  
   H.CẦN GIỜ

 1. BQL CHỢ HÀNG DƯƠNG
  Địa chỉ : ẤP LONG THẠNH, X.LONG HÒA, H.CG, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8743295
   
   H.CỦ CHI

 1. BQL CHỢ CỦ CHI
  Địa chỉ : KP5 TT.CỦ CHI, H.CC, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8920468
   
   Q.GÒ VẤP

 1. BQL CHỢ AN NHƠN
  Địa chỉ : 6 LÊ ĐỨC THỌ, P.17, Q.GV, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8952843

 2. BQL CHỢ GÒ VẤP
  Địa chỉ : 68 TRƯNG NỮ VƯƠNG, P.4, Q.GV, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8942361

 3. BQL CHỢ HẠNH THÔNG TÂY
  Địa chỉ : 10/2 QUANG TRUNG, P.11, Q.GV, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9967932

 1. BQL CHỢ TÂN SƠN NHẤT
  Địa chỉ : CHỢ TÂN SƠN NHẤT NGUYỄN KIỆM, P.3, Q.GV, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8940480

 2. BQL CHỢ XÓM MỚI
  Địa chỉ : 4/2 THỐNG NHẤT, P.16, Q.GV, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8941345
 3.  
   H.HÓC MÔN

 1. BQL CHỢ BÀ ĐIỂM
  Địa chỉ : CHỢ BÀ ĐIỂM X.BÀ ĐIỂM, H.HM, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7126591

 2. BQL CHỢ HÓC MÔN
  Địa chỉ : TRƯNG NỮ VƯƠNG, TT.HÓC MÔN, H.HM, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8910361

 1. CTY TNHH QUẢN LÝ KD CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÓC MÔN
  Địa chỉ : 14/7A NGUYỄN THỊ SÓC, ẤP MỸ HÒA 4, X.XUÂN THỚI ĐÔNG, H.HM, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7183232
 2.  
   H.NHÀ BÈ

 1. BQL CHỢ PHÚ XUÂN
  Địa chỉ : 32/5 KP4 HUỲNH TẤN PHÁT, TT.NHÀ BÈ, H.NB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7810330
   
   Q.PHÚ NHUẬN

 1. BQL CHỢ MỚI
  Địa chỉ : TRẦN HỮU TRANG, P.10, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8444690

 2. BQL CHỢ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
  Địa chỉ : 34 LÊ TỰ TÀI, P.4, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8442578

 1. BQL CHỢ PHÚ NHUẬN
  Địa chỉ : 51 CAO THẮNG, P.17, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8442839
 2.  
   Q.TÂN BÌNH

 1. BQL CHỢ BÀU CÁT
  Địa chỉ : 205 NGUYỄN HỒNG ĐÀO, P.14, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8491437

 2. BQL CHỢ HOÀNG HOA THÁM
  Địa chỉ : 19 HOÀNG HOA THÁM, P.13, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8428525

 3. BQL CHỢ P.9, Q.TÂN BÌNH
  Địa chỉ : HẺM 175 LÝ THƯỜNG KIỆT, P.9, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8646494

 1. BQL CHỢ PHẠM VĂN HAI
  Địa chỉ : CHỢ PHẠM VĂN HAI P.3, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8440959

 2. BQL CHỢ TÂN BÌNH
  Địa chỉ : 172-174M LÝ THƯỜNG KIỆT, P.8, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8643711

 3. BQL CHỢ TÂN TRỤ
  Địa chỉ : 30 NGUYỄN SĨ SÁCH, P.15, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8151760
   Q.THỦ ĐỨC

 1. BQL CHỢ BÌNH PHƯỚC
  Địa chỉ : KP3 P.HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q.TĐ, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7272269

 2. BQL CHỢ BÌNH TRIỆU
  Địa chỉ : 182 KP2 QL13, P.HIỆP BÌNH CHÁNH, Q.TĐ, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7269842

 3. BQL CHỢ LINH XUÂN
  Địa chỉ : CHỢ LINH XUÂN P.LINH XUÂN, Q.TĐ, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8974486

 4. BQL CHỢ TAM BÌNH
  Địa chỉ : KP3 P.TAM BÌNH, Q.TĐ, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7293501

 1. BQL CHỢ THỦ ĐỨC
  Địa chỉ : CHỢ THỦ ĐỨC P.TRƯỜNG THỌ, Q.TĐ, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8961070

 2. BQL CHỢ TỪ ĐỨC
  Địa chỉ : 561 KP2 VÕ VĂN NGÂN, P.BÌNH THỌ, Q.TĐ, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8972271

 3. CTY TNHH QUẢN LÝ & KD CHỢ NÔNG SẢN THỦ ĐỨC
  Địa chỉ : 141 QL1A, P.TAM BÌNH, Q.TĐ, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7290880

 4. DNTN KD KHAI THÁC CHỢ LINH TRUNG
  Địa chỉ : CHỢ LINH TRUNG KP3 P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7222727
   Q.TÂN PHÚ

 1. BQL CHỢ HIỆP TÂN
  Địa chỉ : 6/20F CÂY KEO, P.HIỆP TÂN, Q.TP, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8608964

 2. BQL CHỢ PHÚ TRUNG
  Địa chỉ : 49/26 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG, P.PHÚ TRUNG, Q.TP, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9744203

 1. BQL CHỢ TÂN HƯƠNG
  Địa chỉ : TÂN HƯƠNG, P.TÂN QUÝ, Q.TP, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8470077
 2.  
   KHU VỰC KHÁC

 1. CHỢ KIẾN ĐỨC
  Địa chỉ : 233 An Dương Vương, Q. Bình Tân
  Điện thoại: (08)8769429
   
Công ty Cổ phần Truyền thông 60s
Tạp chí Tin học & Đời Sống | Thế Giới Số
Cổng Thông tin và Giải trí 60s, phiên bản beta 2
Các bài viết dẫn đăng thuộc bản quyền nơi xuất bản thông tin (được dẫn nguồn)
Các thông tin khác thuộc bản quyền 60s
Giấy phép ICP số 171/GP-CBC; Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông
50/5 Ba Vân, P.14, Q. Tân Bình, TPHCM
Liên hệ nội dung và bản quyền: lienhe@60s.com.vn
Liên hệ quảng cáo: quangcao@60s.com.vn