Xem phim trực tuyến

   Q.1

 1. CH AN NA
  Địa chỉ : 178 NGUYỄN TRÃI, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9252237

 2. CH BABAK
  Địa chỉ : 65 NGUYỄN TRÃI, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9255180

 3. CH CA MY
  Địa chỉ : 88 NGUYỄN TRÃI, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8356651

 4. CH CHARM & CHIC
  Địa chỉ : 175 LÊ THÁNH TÔN, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8229973

 5. CH ĐẠI TÀI
  Địa chỉ : 36 PHẠM HỒNG THÁI, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8235399

 6. CH H & H
  Địa chỉ : 81 PASTEUR, P.BN, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8237550

 7. CH HI
  Địa chỉ : 182 NGUYỄN TRÃI, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8357740

 8. CH KIM HƯƠNG
  Địa chỉ : 154 LÊ THÁNH TÔN, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8231844

 9. CH KIWI
  Địa chỉ : 74C HAI BÀ TRƯNG, P.BN, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9133836

 10. CH MAI ÁNH AJISAI
  Địa chỉ : 81 MẠC THỊ BƯỞI, P.BN, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8290990

 11. CH MAUVE
  Địa chỉ : 47 MẠC THỊ BƯỞI, P.BN, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8296492

 12. CH MEN FASHION TANO
  Địa chỉ : 125 NGUYỄN TRÃI, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)2911086

 13. CH MI NA
  Địa chỉ : 32 NGUYỄN TRÃI, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8334150

 14. CH MILANO
  Địa chỉ : 88 ĐỒNG KHỞI, P.BN, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8299288

 15. CH MINH KHOA
  Địa chỉ : 81 LÝ TỰ TRỌNG, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8273115

 16. CH MINH NGUYÊN
  Địa chỉ : 466 HAI BÀ TRƯNG, P.TĐ, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8435431

 17. CH MISA
  Địa chỉ : 76A LÊ THÁNH TÔN, P.BN, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8298357

 18. CH NEW FASHION THIÊN QUỐC
  Địa chỉ : 274 LÊ THÁNH TÔN, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8275855

 19. CH NGUYỆT ÁNH
  Địa chỉ : 23 ĐỒNG KHỞI, P.BN, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8298086

 20. CH QUỐC HUY
  Địa chỉ : 24 NGUYỄN TRÃI, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9250149

 21. CH SERGIO ROSSI
  Địa chỉ : 146AB PASTEUR, P.BN, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8241915

 22. CH SILK ENJA
  Địa chỉ : 87 LÊ THÁNH TÔN, P.BN, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8239975

 23. CH THỜI ĐẠI
  Địa chỉ : 164 NGUYỄN TRÃI, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8301193

 24. CH THỜI TRANG AN CHI
  Địa chỉ : 7 NGUYỄN VĂN TRÁNG, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9254772

 25. CH THỜI TRANG BALENO
  Địa chỉ : 264 HAI BÀ TRƯNG, P.TĐ, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8295648

 26. CH THỜI TRANG CHÂU ÂU
  Địa chỉ : 73 NGUYỄN TRÃI, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8358174

 27. CH THỜI TRANG DOLÉZZA HOUSE
  Địa chỉ : 124 PASTEUR, P.BN, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8217724

 28. CH THỜI TRANG EVERICH
  Địa chỉ : 346 HAI BÀ TRƯNG, P.TĐ, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8205984

 29. CH THỜI TRANG GUAPA
  Địa chỉ : 15B1 LÊ THÁNH TÔN, P.BN, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8247188

 30. CH THỜI TRANG HB
  Địa chỉ : 186 LÝ TỰ TRỌNG, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8223602

 1. CH THỜI TRANG HUY HOÀNG
  Địa chỉ : 252A LÊ THÁNH TÔN, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9125467

 2. CH THỜI TRANG L.K
  Địa chỉ : 158 HAI BÀ TRƯNG, P.ĐK, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8233060

 3. CH THỜI TRANG MAISON SEGARO
  Địa chỉ : 25 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.BN, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8229456

 4. CH THỜI TRANG MO & CO
  Địa chỉ : 34 LÊ DUẨN (DIAMOND PLAZA LẦU 1), P.BN, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)2153345

 5. CH THỜI TRANG MPOSH
  Địa chỉ : 442 HAI BÀ TRƯNG, P.TĐ, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8483642

 6. CH THỜI TRANG NAM PHƯƠNG
  Địa chỉ : 31B CAO BÁ NHẠ, P.NCT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9201904

 7. CH THỜI TRANG OXY
  Địa chỉ : 214 HAI BÀ TRƯNG, P.TĐ, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8201578

 8. CH THỜI TRANG PHÁP Ý LE SAMEDI
  Địa chỉ : 21 NGUYỄN TRÃI, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9255013

 9. CH THỜI TRANG SA PA 3
  Địa chỉ : 223 ĐỀ THÁM, P.PNL, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8365163

 10. CH THỜI TRANG SANG
  Địa chỉ : 350 HAI BÀ TRƯNG, P.TĐ, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8209953

 11. CH THỜI TRANG THÚY NGA
  Địa chỉ : 7 CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN, P.BN, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8233481

 12. CH THỜI TRANG VÂN KHÁNH
  Địa chỉ : 98L LÊ LAI, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9254842

 13. CH THỜI TRANG VIVA
  Địa chỉ : 396 HAI BÀ TRƯNG, P.TĐ, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8209139

 14. CH THỜI TRANG ZADA
  Địa chỉ : 150 LÝ TỰ TRỌNG, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8222508

 15. CH TI TI
  Địa chỉ : 95B LÝ TỰ TRỌNG, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8293500

 16. CH V & T
  Địa chỉ : 74-76 NGUYỄN TRÃI, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8358604

 17. CTY TNHH DANTI
  Địa chỉ : 160 LÝ TỰ TRỌNG, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8242993

 18. CTY TNHH DƯƠNG HÀ
  Địa chỉ : 18-19-20 TÔN ĐỨC THẮNG, P.BN, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8233583

 19. CTY TNHH GIÓ REO
  Địa chỉ : 37 TÔN ĐỨC THẮNG (SAIGON TRADE CENTER PHÒNG 1709A), P.BN, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9105885

 20. CTY TNHH KHẢI ĐỨC
  Địa chỉ : 107 ĐỒNG KHỞI, P.BN, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8233581

 21. CTY TNHH THỜI TRANG & MỸ PHẨM DUY ANH
  Địa chỉ : 27 NGUYỄN TRUNG TRỰC (THE COLONNADE LẦU 2), P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8274972

 22. CTY TNHH THỜI TRANG DIỄM THÚY
  Địa chỉ : 76/BC LÊ THÁNH TÔN, P.BN, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8296908

 23. CTY TNHH THỜI TRANG XANH CƠ BẢN (B-BLUE)
  Địa chỉ : 40-42 NGUYỄN TRÃI, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9254380

 24. CTY TNHH TM CO CO
  Địa chỉ : 148 NGUYỄN TRÃI, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9253357

 25. CTY TNHH TM XNK LÂM TRÂN
  Địa chỉ : 146AB PHÒNG 197 PASTEUR, P.BN, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8244213

 26. CTY TNHH TMDV DANH GIÁ
  Địa chỉ : 192 HAI BÀ TRƯNG, P.ĐK, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8242056

 27. CTY TNHH TMDV THỜI TRANG AN TRẦN
  Địa chỉ : 229 LÝ TỰ TRỌNG, P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8241106

 28. DNTN VẠCH KẺ
  Địa chỉ : 90E VÕ THỊ SÁU, P.TĐ, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8209816

 29. FASHION SIPHA
  Địa chỉ : 219B PHẠM VIẾT CHÁNH, P.NCT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8390808

 30. THỜI TRANG NAM LANO
  Địa chỉ : 219D PHẠM VIẾT CHÁNH, P.NCT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9253899
   Q.10

 1. CH ANGEL PHAN
  Địa chỉ : 235 ĐƯỜNG 3 THÁNG 2, P.10, Q.10, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9271709

 2. CH ĐÔ
  Địa chỉ : 438 SƯ VẠN HẠNH, P.9, Q.10, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8320155

 3. CH LAN HẠNH
  Địa chỉ : 413 ĐƯỜNG 3 THÁNG 2, P.10, Q.10, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8345073

 4. CH QUẦN ÁO PHƯƠNG CHI
  Địa chỉ : 230 NGUYỄN TIỂU LA, P.8, Q.10, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8565971

 5. CH QUẦN ÁO THỜI TRANG 473
  Địa chỉ : 473 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.8, Q.10, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9570858

 6. CH QUẦN ÁO THỜI TRANG 481
  Địa chỉ : 481 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.8, Q.10, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8546985

 7. CH QUẦN ÁO THỜI TRANG NGỌC HÀ
  Địa chỉ : 445 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.8, Q.10, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8576970

 1. CH QUẦN ÁO THÚY ANH
  Địa chỉ : 469 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.8, Q.10, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8552288

 2. CH THỜI TRANG 489
  Địa chỉ : 489 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.13, Q.10, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8620169

 3. CH THỜI TRANG MY LOVE
  Địa chỉ : 186 CAO THẮNG, P.11, Q.10, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8396597

 4. CH TÚ TÚ
  Địa chỉ : 599 BÀ HẠT, P.8, Q.10, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9173222

 5. CTY CP BONIA
  Địa chỉ : 3 ĐƯỜNG 3 THÁNG 2, P.11, Q.10, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9290388

 6. DNTN THIẾT KẾ THỜI TRANG CƯỜNG THỊNH
  Địa chỉ : 75A ĐƯỜNG 3 THÁNG 2, P.11, Q.10, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8337220

 7. TIỆM NGỌC PHẨM
  Địa chỉ : 436 SƯ VẠN HẠNH, P.9, Q.10, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8320423
   Q.11

 1. CH HQ
  Địa chỉ : 186 TRẦN QUÝ, P.6, Q.11, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9556145

 2. CH PALTAL
  Địa chỉ : 165 PHÓ CƠ ĐIỀU, P.6, Q.11, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9556241

 3. CH THẢO VY
  Địa chỉ : 662 NGUYỄN CHÍ THANH, P.4, Q.11, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8570921

 4. CH THIÊN THANH
  Địa chỉ : 128 BÌNH THỚI - ĐƯỜNG 100, P.14, Q.11, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8615360

 1. CTY TNHH THỜI TRANG QUỐC TẾ
  Địa chỉ : 120A NGUYỄN THỊ NHỎ NỐI DÀI, P.15, Q.11, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8644256

 2. DNTN THỜI TRANG NGUYỄN NAM
  Địa chỉ : 44 TRẦN QUÝ, P.6, Q.11, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9176277

 3. HIGH FASHION (BVI) LTD - REP. OFFICE
  Địa chỉ : 17K/11 DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, P.8, Q.11, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9624872

 4. NEW FASHION THU DŨNG
  Địa chỉ : 17 TRẦN QUÝ, P.4, Q.11, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8564540
   Q.12

 1. CH CHÍN
  Địa chỉ : 14D NGUYỄN ẢNH THỦ, P.TRUNG MỸ TÂY, Q.12, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7189047

 2. CH ĐỒNG HỒ MẮT KÍNH ĐỨC THẮNG
  Địa chỉ : 765A HL80, P.TRUNG MỸ TÂY, Q.12, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7189514

 3. CH QUẦN ÁO DIỄM THÚY
  Địa chỉ : 144/2 TÔ KÝ, P.TÂN CHÁNH HIỆP, Q.12, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8917642

 4. CH QUẦN ÁO THỜI TRANG HOÀNG HẢI
  Địa chỉ : 589 TÔ KÝ, P.TÂN CHÁNH HIỆP, Q.12, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8918185

 1. CH THỜI TRANG VĨNH TIẾN
  Địa chỉ : 249 KP1 LÊ VĂN KHƯƠNG, P.HIỆP THÀNH, Q.12, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7176463

 2. CTY TNHH SX THỜI TRANG JEONG
  Địa chỉ : 13 KP3 THẠNH LỘC 8, P.THẠNH LỘC, Q.12, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7163313

 3. ĐẠI LÝ CTY CP VIỆT HƯNG
  Địa chỉ : B419 QL1A, P.ĐÔNG HƯNG THUẬN, Q.12, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8917797

 4. TIỆM QUẦN ÁO QUỐC ÂN
  Địa chỉ : 144/1 TÔ KÝ, P.TÂN CHÁNH HIỆP, Q.12, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7156589
   Q.2

 1. CH MINH TUẤN
  Địa chỉ : 44 TỔ 1 P.AN PHÚ, Q.2
  Điện thoại: (08)7470042

 2. CH TÂM
  Địa chỉ : 351 NGUYỄN THỊ ĐỊNH, P.BÌNH TRƯNG TÂY, Q.2, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7421026

 3. CH THANH MAI
  Địa chỉ : 93 NGUYỄN DUY TRINH, P.BÌNH TRƯNG TÂY, Q.2, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7430728

 1. CH THỜI TRANG HỒNG THẮM
  Địa chỉ : 2/2K1 NGUYỄN THỊ ĐỊNH, P.AN PHÚ, Q.2, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7470403

 2. CTY CP THỜI TRANG LONG PHỤNG LÂN
  Địa chỉ : 938A1 KCN CÁT LÁI ĐƯỜNG A, P.THẠNH MỸ LỢI, Q.2, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7420464
 3.  
   Q.3

 1. CH ALYNA
  Địa chỉ : 350 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.4, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8326675

 2. CH CROS
  Địa chỉ : 254A PASTEUR, P.8, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8201283

 3. CH D.K THỜI TRANG
  Địa chỉ : 452 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.4, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8359784

 4. CH DUYÊN
  Địa chỉ : 502 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.11, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9930799

 5. CH HAVY
  Địa chỉ : 132 VÕ THỊ SÁU, P.8, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8205739

 6. CH HƯỜNG
  Địa chỉ : 494B LÊ VĂN SỸ, P.14, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8467355

 7. CH HUYỀN
  Địa chỉ : 64 CAO THẮNG, P.4, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8344401

 8. CH LÊ DU
  Địa chỉ : 620 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.11, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9930721

 9. CH MINH HOÀNG
  Địa chỉ : 251B NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.7, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8439242

 10. CH MINH NGUYÊN
  Địa chỉ : 130 TRẦN QUANG DIỆU, P.14, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8438112

 11. CH MỸ TIÊN
  Địa chỉ : 36 TRẦN QUANG DIỆU, P.14, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9318637

 12. CH NGUYỄN
  Địa chỉ : 528 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.4, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8393733

 13. CH NYC
  Địa chỉ : 214 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.10, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9311244

 14. CH RED
  Địa chỉ : 288 VÕ VĂN TẦN, P.5, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8324670

 15. CH SAMMY
  Địa chỉ : 583 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.2, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8334107

 16. CH THIẾT KẾ THỜI TRANG TAMMY
  Địa chỉ : 4 TRẦN QUANG DIỆU, P.14, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)5260403

 17. CH THỜI TRANG
  Địa chỉ : 461 LÊ VĂN SỸ, P.12, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8439105

 18. CH THỜI TRANG 24
  Địa chỉ : 24 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.2, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8300468

 19. CH THỜI TRANG BOLZANO
  Địa chỉ : 573-575 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.2, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8332780

 20. CH THỜI TRANG CHIC & TRENDY
  Địa chỉ : 340 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.4, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8334755

 21. CH THỜI TRANG CHIP
  Địa chỉ : 44 TRẦN QUANG DIỆU, P.14, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9315326

 22. CH THỜI TRANG DỄ THƯƠNG
  Địa chỉ : 51 TRẦN QUỐC TOẢN, P.8, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8295291

 23. CH THỜI TRANG ĐỨC TRANG 2
  Địa chỉ : 84A TRẦN QUỐC TOẢN, P.8, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8205266

 24. CH THỜI TRANG FEELING
  Địa chỉ : 147 HAI BÀ TRƯNG, P.6, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8275266

 25. CH THỜI TRANG HAGATTINI
  Địa chỉ : 130 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.10, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8437781

 26. CH THỜI TRANG HOA HỌC ĐƯỜNG
  Địa chỉ : 465 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.3, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8326328

 27. CH THỜI TRANG HỒNG KÔNG
  Địa chỉ : 172 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.10, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9350225

 28. CH THỜI TRANG H'S
  Địa chỉ : 274C PASTEUR, P.8, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8204416

 29. CH THỜI TRANG MỚI
  Địa chỉ : 421 HAI BÀ TRƯNG, P.8, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8209724

 30. CH THỜI TRANG MỚI
  Địa chỉ : 485 LÊ VĂN SỸ, P.12, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9350607

 31. CH THỜI TRANG NEM
  Địa chỉ : 195A HAI BÀ TRƯNG, P.6, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8233573

 1. CH THỜI TRANG NICE
  Địa chỉ : 152B VÕ THỊ SÁU, P.8, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8231884

 2. CH THỜI TRANG THẮNG NGA
  Địa chỉ : 517 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.2, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8392272

 3. CH THỜI TRANG TIÊN PHƯỚC
  Địa chỉ : 499 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.3, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8332745

 4. CH THỜI TRANG VYVY
  Địa chỉ : 478 LÊ VĂN SỸ, P.14, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9316796

 5. CH THY THƠ
  Địa chỉ : 225BIS HAI BÀ TRƯNG, P.6, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8203077

 6. CH TIẾN PHÁT
  Địa chỉ : 270 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.10, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9316910

 7. CH TUYẾT
  Địa chỉ : 60CB CAO THẮNG, P.5, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8343156

 8. CH XINH XINH
  Địa chỉ : 228 VÕ VĂN TẦN, P.5, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8326410

 9. CH Ý MỸ
  Địa chỉ : 204 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.10, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9316792

 10. CTY CP THỜI TRANG SƠN KIM
  Địa chỉ : 53 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.6, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8272195

 11. CTY CP TMDV TƯ VẤN THIẾT KẾ THỜI TRANG VIỆT
  Địa chỉ : 84A BÀ HUYỆN THANH QUAN, P.9, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)5262190

 12. CTY TNHH AO TA TRAN
  Địa chỉ : 129 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.6, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9304611

 13. CTY TNHH CHÍ NGUYỄN
  Địa chỉ : 188 HAI BÀ TRƯNG, P.6, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8231932

 14. CTY TNHH DVTM KẾT NỐI HẢI VIỆT
  Địa chỉ : 160 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.6, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9302214

 15. CTY TNHH MAY ĐO & THIẾT KẾ THỜI TRANG NHÃ UYÊN
  Địa chỉ : 143 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.3, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9303717

 16. CTY TNHH MTV NỮ TRANG THỜI TRANG MAY Á
  Địa chỉ : 279 HAI BÀ TRƯNG, P.8, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8205864

 17. CTY TNHH NGUYỄN CÔNG TRÍ
  Địa chỉ : 194 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.6, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9306757

 18. CTY TNHH THIẾT KẾ MAY THÊU THU HƯƠNG
  Địa chỉ : 235/94 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.7, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8480380

 19. CTY TNHH THIẾT KẾ THỜI TRANG TAS
  Địa chỉ : 32 TRẦN CAO VÂN, P.6, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8294405

 20. CTY TNHH THỜI TRANG MAI ANH
  Địa chỉ : 180-182 PHÒNG 8 LÝ CHÍNH THẮNG, P.9, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9315994

 21. CTY TNHH THỜI TRANG THÁI BÌNH DƯƠNG
  Địa chỉ : 2/14 CAO THẮNG, P.5, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8342232

 22. CTY TNHH TÍ NỊ
  Địa chỉ : 248 PASTEUR, P.8, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8209520

 23. CTY TNHH TM ĐẠT Á - CN
  Địa chỉ : 205-207 HAI BÀ TRƯNG, P.6, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8209013

 24. CTY TNHH TM MỸ PHỤNG
  Địa chỉ : 163 HAI BÀ TRƯNG (IDC BLDG LẦU 8), P.6, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8234119

 25. FASHION HƯƠNG THẢO
  Địa chỉ : 146 TRẦN QUỐC THẢO, P.7, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9125148

 26. FASHION MINH NHẬT
  Địa chỉ : 261 HAI BÀ TRƯNG, P.6, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8204902

 27. FASHION VÂN KHÁNH
  Địa chỉ : 232 VÕ VĂN TẦN, P.5, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8334978

 28. THE PHANU GROUP LTD - REP. OFFICE
  Địa chỉ : 180-182 PHÒNG 1012 LÝ CHÍNH THẮNG, P.9, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)5262140

 29. THỜI TRANG BIG WORLD
  Địa chỉ : 243 LÊ VĂN SỸ, P.13, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9315943

 30. THỜI TRANG DỄ THƯƠNG
  Địa chỉ : 47 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.2, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8325776
 31.  
   Q.4

 1. CTY TNHH TM TRUNG TÍN
  Địa chỉ : 46-48 NGUYỄN TẤT THÀNH, P.12, Q.4, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8268901

 1. CTY TNHH TM TRƯỜNG NGÂN
  Địa chỉ : 48 NGUYỄN TẤT THÀNH, P.12, Q.4, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9130775
   Q.5

 1. CH HAN BEAUTY BOUTIQUE
  Địa chỉ : 341TRỆT+ LẦU 1 NGUYỄN TRÃI, P.7, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9238876

 2. CH MI NHON
  Địa chỉ : 335 NGUYỄN TRÃI, P.7, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9237086

 3. CH MỸ PHƯỢNG
  Địa chỉ : 285 NGUYỄN TRÃI, P.7, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9237539

 4. CH NGUYÊN LONG
  Địa chỉ : 231B TRẦN HƯNG ĐẠO, P.10, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8594630

 5. CH QUỲNH DUYÊN
  Địa chỉ : 293 TRẦN HƯNG ĐẠO B, P.10, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9508581

 6. CH THỜI TRANG 682
  Địa chỉ : 682 NGUYỄN TRÃI, P.11, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8552565

 7. CH THỜI TRANG FOCI
  Địa chỉ : 182 NGUYỄN TRÃI, P.3, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9241263

 8. CH THỜI TRANG H & A
  Địa chỉ : 90 NGUYỄN TRÃI, P.3, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9230452

 9. CH THỜI TRANG LÊ XUÂN
  Địa chỉ : 306 NGUYỄN TRÃI, P.8, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9231980

 10. CH THỜI TRANG MEN WORLD
  Địa chỉ : 371 NGUYỄN TRÃI, P.7, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9238446

 11. CH THỜI TRANG MINH TRANG
  Địa chỉ : 566 NGUYỄN TRÃI, P.8, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8536098

 1. CH THỜI TRANG MỸ BÌNH
  Địa chỉ : 542 NGUYỄN TRÃI, P.8, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8538454

 2. CH THỜI TRANG NETTA
  Địa chỉ : 83 NGUYỄN TRÃI, P.2, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8384369

 3. CH THỜI TRANG NGUYỄN
  Địa chỉ : 419 NGUYỄN TRÃI, P.7, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9121227

 4. CH THỜI TRANG VỚI
  Địa chỉ : 367 NGUYỄN TRÃI, P.7, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9125865

 5. CTY TNHH MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANG LÂM HOÀI PHƯƠNG
  Địa chỉ : 128 NGUYỄN TRÃI, P.3, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9241908

 6. CTY TNHH THIẾT KẾ THỜI TRANG LINH SAN
  Địa chỉ : 509 NGUYỄN TRÃI, P.7, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8593998

 7. CTY TNHH VINH PHÁT
  Địa chỉ : 101/13 NGUYỄN CHÍ THANH, P.9, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8336691

 8. ELLIE'S FASHION
  Địa chỉ : 1043A TRẦN HƯNG ĐẠO, P.5, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9232774

 9. SHOP DU MỤC
  Địa chỉ : 280 NGUYỄN TRÃI, P.8, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9235974

 10. THỜI TRANG CAO CẤP POS
  Địa chỉ : 305 NGUYỄN TRÃI, P.7, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9235655
 11.  
   Q.6

 1. CH NHÃ NGỌC
  Địa chỉ : 575 HẬU GIANG, P.11, Q.6, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8766495

 2. CH THỜI TRANG ÂU VIỆT
  Địa chỉ : 305 HẬU GIANG, P.5, Q.6, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9693420

 3. CH THỜI TRANG Q & L
  Địa chỉ : 144-146 ĐẶNG NGUYÊN CẨN, P.13, Q.6, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7511835

 4. CH THỜI TRANG TÀI
  Địa chỉ : 661 HẬU GIANG, P.11, Q.6, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8754455

 1. CTY TNHH SX TMDV THIẾT KẾ THỜI TRANG CHẤN VĨ
  Địa chỉ : 108/35-37 HẬU GIANG, P.6, Q.6, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9603726

 2. CTY TNHH THỜI TRANG BƯỞI
  Địa chỉ : 321 ĐẶNG NGUYÊN CẨN, P.13, Q.6, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8779030

 3. CTY TNHH THỜI TRANG CỎ & HOA
  Địa chỉ : 435B HẬU GIANG, P.11, Q.6, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7553784

 4. CTY TNHH THỜI TRANG GIA NGHI
  Địa chỉ : 82 ĐẶNG NGUYÊN CẨN, P.13, Q.6, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8778933
   Q.7

 1. CH THỜI TRANG HELPPLE WHITE
  Địa chỉ : SB7- 1 CC PARKVIEW, PHÚ MỸ HƯNG NGUYỄN VĂN LINH, P.TÂN PHONG, Q.7, TP. HCM
  Điện thoại: (08)4121254

 2. CTY TNHH QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG
  Địa chỉ : LÔ P4-4 KP HƯNG VƯỢNG 2, PHÚ MỸ HƯNG, ĐƯỜNG 6, P.TÂN PHONG, Q.7, TP. HCM
  Điện thoại: (08)4101144

 1. CTY TNHH THỜI TRANG ĐA GIA (YF)
  Địa chỉ : R4-53 KP HƯNG GIA P.TÂN PHONG, Q.7, TP. HCM
  Điện thoại: (08)4108999
 2.  
   Q.8

 1. CH PHƯƠNG UYÊN
  Địa chỉ : 18 F NGUYỄN THỊ TẦN, P.2, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8517243

 2. CH SƠN
  Địa chỉ : 42 ÂU DƯƠNG LÂN, P.3, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8501324

 3. CH THỜI TRANG 451
  Địa chỉ : 451 TÙNG THIỆN VƯƠNG, P.12, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9500370

 1. CH THỜI TRANG BENZ
  Địa chỉ : 119C/25 ĐẶNG CHẤT, P.2, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8512931

 2. CH THỜI TRANG D - H
  Địa chỉ : 80 HƯNG PHÚ, P.8, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9543412

 3. CH THỜI TRANG NEW FASHION FOR YOU
  Địa chỉ : 215 TÙNG THIỆN VƯƠNG, P.11, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8559651
   Q.9

 1. CH CẨM LOAN
  Địa chỉ : 665 LÃ XUÂN OAI, ẤP PHƯỚC LAI, P.TRƯỜNG THẠNH, Q.9, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7460210

 2. CH THỜI TRANG NAM NỮ ÁO DÀI HỒNG
  Địa chỉ : 261 LÊ VĂN VIỆT, P.HIỆP PHÚ, Q.9, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8961522

 3. CH THỜI TRANG T & T
  Địa chỉ : 223 LÊ VĂN VIỆT, P.HIỆP PHÚ, Q.9, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8967773

 1. CH THỜI TRANG TÚ ANH
  Địa chỉ : 84 ĐƯỜNG 7, P.PHƯỚC BÌNH, Q.9, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7314263

 2. NHÀ MAY NGỌC PHƯƠNG
  Địa chỉ : 103 ĐL3, P.PHƯỚC BÌNH, Q.9, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7311282
 3.  
   H.BÌNH CHÁNH

 1. CTY TNHH THỜI TRANG THẢO
  Địa chỉ : 30-32 KP4 ĐƯỜNG 5, X.BÌNH HƯNG, H.BC, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7582952
   
   Q.BÌNH TÂN

 1. CTY TNHH THỜI TRANG KHẢI TÂN
  Địa chỉ : D6/29 KP6 TL10, P.TÂN TẠO, Q.BTÂN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7505719
   
   Q.BÌNH THẠNH

 1. CH 58
  Địa chỉ : 58 PHAN VĂN HÂN, P.19, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8407083

 2. CH BẢO BẢO
  Địa chỉ : 440 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, P.25, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)5113146

 3. CH HẢI ÂU 1
  Địa chỉ : 237 LÊ QUANG ĐỊNH, P.7, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)2975100

 4. CH LOAN
  Địa chỉ : 280 PHAN VĂN TRỊ, P.11, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8940398

 5. CH NEW FASHION CHÂU
  Địa chỉ : 122A PHAN VĂN HÂN, P.17, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)5140454

 6. CH PHƯƠNG THẢO
  Địa chỉ : 45 NGUYỄN CỬU VÂN, P.17, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8406164

 7. CH THỜI TRANG HƯƠNG LOAN
  Địa chỉ : 12 LÔ A CX THANH ĐA P.27, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)0909482199

 8. CH THỜI TRANG MINH HOÀNG
  Địa chỉ : 165 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, P.17, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)2949738

 1. CH THỜI TRANG MỸ HẠNH
  Địa chỉ : 277 BẠCH ĐẰNG, P.15, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8981663

 2. CH THỜI TRANG NGA
  Địa chỉ : 167 HOÀNG HOA THÁM, P.6, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8434662

 3. CH THỜI TRANG NGỌC LAN
  Địa chỉ : 233 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, P.17, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)2944867

 4. CH TUYẾT KHANH
  Địa chỉ : 27 HỒNG BÀNG, P.1, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)5104774

 5. DNTN SAMMY
  Địa chỉ : 44 LÊ TRỰC, P.7, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9124338

 6. FASHION A & P
  Địa chỉ : 87 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, P.17, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8403070

 7. FASHION YẾN HỒNG
  Địa chỉ : 89 BÙI HỮU NGHĨA, P.1, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8430383
 8.  
   H.CỦ CHI

 1. CH THỜI TRANG TỔNG HỢP THANH TÂM
  Địa chỉ : KP2 TT.CỦ CHI, H.CC, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7908766
   
   Q.GÒ VẤP

 1. CH ANH NHI FASHION
  Địa chỉ : 50/4 THỐNG NHẤT, P.11, Q.GV, TP. HCM
  Điện thoại: (08)5892975

 2. CH BÌNH DÂN
  Địa chỉ : 69/4A PHẠM VĂN CHIÊU, P.12, Q.GV, TP. HCM
  Điện thoại: (08)2952801

 3. CH DŨNG ANH
  Địa chỉ : 3/19A QUANG TRUNG, P.12, Q.GV, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9965626

 4. CH MAY MẶC THANH HOA
  Địa chỉ : 116A NGUYỄN THÁI SƠN, P.3, Q.GV, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8955970

 1. CH THỜI TRANG 10
  Địa chỉ : 10 NGUYỄN VĂN NGHI, P.5, Q.GV, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8954363

 2. CH THỜI TRANG NHUNG
  Địa chỉ : 51/4B THỐNG NHẤT, P.11, Q.GV, TP. HCM
  Điện thoại: (08)5895013

 3. CH THỜI TRANG SIT
  Địa chỉ : 22 NGUYỄN VĂN NGHI, P.5, Q.GV, TP. HCM
  Điện thoại: (08)2955295

 4. CTY TNHH TM VINA KIM THỔ
  Địa chỉ : 6/62 QUANG TRUNG, P.10, Q.GV, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9897250
   Q.PHÚ NHUẬN

 1. CH 220
  Địa chỉ : 220 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P.1, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9951505

 2. CH ÁO DÀI THỜI TRANG THY NGUYỆT
  Địa chỉ : 74C/8 TRẦN HỮU TRANG, P.10, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9915596

 3. CH ÁO QUẦN NAM
  Địa chỉ : 95/4A HUỲNH VĂN BÁNH, P.17, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8448744

 4. CH ÁO QUẦN NAM NỮ YẾN OANH
  Địa chỉ : 123A HUỲNH VĂN BÁNH, P.17, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9902344

 5. CH BIN
  Địa chỉ : 72 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P.2, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9950093

 6. CH BLUE
  Địa chỉ : 106 LÊ VĂN SỸ, P.11, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8440024

 7. CH BUM
  Địa chỉ : 59 LÊ VĂN SỸ, P.13, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9910291

 8. CH MAI THÔNG
  Địa chỉ : 17 TRẦN HUY LIỆU, P.12, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8478021

 9. CH QUẦN ÁO NAM NHẬT TÂN
  Địa chỉ : 102 HUỲNH VĂN BÁNH, P.15, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9950194

 10. CH QUẦN ÁO NAM TÂN HƯƠNG
  Địa chỉ : 98 HUỲNH VĂN BÁNH, P.15, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9902243

 11. CH QUẦN ÁO THỜI TRANG 223B
  Địa chỉ : 223B NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P.8, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8443329

 12. CH SENORITA
  Địa chỉ : 16 NGUYỄN VĂN TRỖI, P.17, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8446223

 13. CH SƠN TRANG
  Địa chỉ : 102A1 HUỲNH VĂN BÁNH, P.15, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8458237

 14. CH THANH LOAN
  Địa chỉ : 52 THÍCH QUẢNG ĐỨC, P.5, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9901449

 15. CH THIẾT KẾ THỜI TRANG CÔNG SỞ ANH NHI
  Địa chỉ : 19 HUỲNH VĂN BÁNH, P.17, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8456488

 16. CH THỜI TRANG 7
  Địa chỉ : 7 TRẦN HUY LIỆU, P.12, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8449548

 17. CH THỜI TRANG ALOHA
  Địa chỉ : 189 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P.17, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9080643

 18. CH THỜI TRANG AN NHƠN
  Địa chỉ : 353 PHAN ĐĂNG LƯU, P.1, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8449301

 19. CH THỜI TRANG HOA NIÊN
  Địa chỉ : 204 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P.2, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8449154

 20. CH THỜI TRANG K & L
  Địa chỉ : 282 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P.10, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9973663

 1. CH THỜI TRANG MỚI
  Địa chỉ : 32 TRẦN HUY LIỆU, P.12, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8455591

 2. CH THỜI TRANG NAM NỮ NHẬT QUANG
  Địa chỉ : 15 HUỲNH VĂN BÁNH, P.17, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8445449

 3. CH THỜI TRANG NAM NỮ NHO
  Địa chỉ : 65A HUỲNH VĂN BÁNH, P.17, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8423733

 4. CH THỜI TRANG QUỲNH NGHI
  Địa chỉ : 92 HUỲNH VĂN BÁNH, P.15, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8450530

 5. CH THỜI TRANG TRẺ 262
  Địa chỉ : 262 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P.1, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8451669

 6. CH THỜI TRANG TRINH
  Địa chỉ : 139 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P.17, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8448992

 7. CH THỜI TRANG VINCY
  Địa chỉ : 271 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P.15, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)2448102

 8. CH TUYẾT PHƯỢNG
  Địa chỉ : 155 TRẦN HỮU TRANG, P.10, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8477271

 9. CH X GAMES
  Địa chỉ : 229 LÊ VĂN SỸ, P.14, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9907889

 10. CH ZAGO
  Địa chỉ : 53 TRẦN HUY LIỆU, P.12, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8455595

 11. CTY TNHH SX TMDV VIỆT THY
  Địa chỉ : 142 LÊ VĂN SỸ, P.10, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8456243

 12. CTY TNHH THỜI TRANG ANH QUÂN
  Địa chỉ : 272/17 HỒ VĂN HUÊ, P.9, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8446818

 13. CTY TNHH THỜI TRANG MINH NGUYỄN
  Địa chỉ : 323/B17 ĐÀO DUY ANH, P.9, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8446978

 14. CTY TNHH THỜI TRANG MINH THƯ
  Địa chỉ : 128 TRẦN HUY LIỆU, P.15, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9972990

 15. CTY TNHH TM & THIẾT KẾ THỜI TRANG UYÊN ƯƠNG
  Địa chỉ : 132B NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P.8, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9973360

 16. CTY TNHH TRANG NHÃ
  Địa chỉ : 64 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P.15, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9956297

 17. DNTN HƯƠNG UYÊN
  Địa chỉ : 140 HỒ VĂN HUÊ, P.9, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8450772

 18. NHÀ MAY HOÀNG TUẤN
  Địa chỉ : 83A TRẦN HỮU TRANG, P.10, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9905499

 19. THỜI TRANG JEANS ON
  Địa chỉ : 31 TRẦN HUY LIỆU, P.12, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9972578
 20.  
   Q.TÂN BÌNH

 1. CH BÍCH VI
  Địa chỉ : 123 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.7, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9702859

 2. CH DOBA
  Địa chỉ : 168BIS TRƯỜNG CHINH, P.13, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8106714

 3. CH FOCI
  Địa chỉ : 72-74 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.5, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9930176

 4. CH HOÀNG MAI
  Địa chỉ : 8/28 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.6, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8642519

 5. CH MISS VIỆT NAM
  Địa chỉ : 18 HOÀNG VIỆT, P.4, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8119005

 6. CH NGỌC HÂN
  Địa chỉ : 98F BẠCH ĐẰNG, P.2, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8485665

 7. CH QUẦN ÁO THIÊN VY
  Địa chỉ : 188 TRƯỜNG CHINH, P.13, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8122810

 8. CH THỜI TRANG 46
  Địa chỉ : 46 BẠCH ĐẰNG, P.2, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8941676

 9. CH THỜI TRANG HUÂN HIẾU
  Địa chỉ : 689 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.6, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8652260

 1. CH THỜI TRANG THANH
  Địa chỉ : 8/24 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.6, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8651971

 2. CH THỜI TRANG TỐT
  Địa chỉ : 187/15 PHẠM VĂN HAI, P.5, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8460772

 3. CTY TNHH THỜI TRANG I.D HỒNG HÀ HẢI
  Địa chỉ : 56/7 VÂN CÔI, P.7, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9711136

 4. CTY TNHH THỜI TRANG MẶT TRỜI ĐỎ
  Địa chỉ : 21 LAM SƠN, P.2, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8485412

 5. CTY TNHH THỜI TRANG MI MI
  Địa chỉ : 59A BÌNH GIÃ, P.13, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8498848

 6. FASHION HỒNG
  Địa chỉ : 4/1 HOÀNG VIỆT, P.4, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8111060

 7. NHÀ MAY LAN VINH
  Địa chỉ : 286 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P.1, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8475072

 8. THỜI TRANG TƯỢNG MẪU QUẾ ANH
  Địa chỉ : 944 ÂU CƠ, P.14, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)4441196
 9.  
   Q.THỦ ĐỨC

 1. CH NGỌC TỈNH
  Địa chỉ : 9 KHA VẠN CÂN, P.TRƯỜNG THỌ, Q.TĐ, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8963563

 2. CH THỜI TRANG BĂNG TÂM
  Địa chỉ : 59-61 VÕ VĂN NGÂN, P.LINH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8972591

 1. CTY TNHH QUẢNG CÁO THIẾT KẾ THỜI TRANG PHẠM TÙNG
  Địa chỉ : 130 KP1 VÕ VĂN NGÂN, P.BÌNH THỌ, Q.TĐ, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7225213

 2. CTY TNHH THỜI TRANG PHONG CÁCH
  Địa chỉ : 32 KP8 P.TRƯỜNG THỌ, Q.TĐ, TP. HCM
  Điện thoại: (08)6400092
   Q.TÂN PHÚ

 1. CTY TNHH NGỌC ANH (HOÀI SANG)
  Địa chỉ : 151/143A LŨY BÁN BÍCH, P.TÂN THỚI HÒA, Q.TP, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9616076

 1. CTY TNHH SX TMDV VIỆT THY
  Địa chỉ : 112/50 BÁC ÁI, P.TÂN THÀNH, Q.TP, TP. HCM
  Điện thoại: (08)4085492
Công ty Cổ phần Truyền thông 60s
Tạp chí Tin học & Đời Sống | Thế Giới Số
Cổng Thông tin và Giải trí 60s, phiên bản beta 2
Các bài viết dẫn đăng thuộc bản quyền nơi xuất bản thông tin (được dẫn nguồn)
Các thông tin khác thuộc bản quyền 60s
Giấy phép ICP số 171/GP-CBC; Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông
50/5 Ba Vân, P.14, Q. Tân Bình, TPHCM
Liên hệ nội dung và bản quyền: lienhe@60s.com.vn
Liên hệ quảng cáo: quangcao@60s.com.vn